Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Besedilo Pesmi Prevod Ed Sheeran - Photograph (Slovenian Lyrics Translation)

Besedilo Pesmi Prevod Ed Sheeran - Photograph (Slovenian Lyrics Translation)

[Verse 1]
Loving can hurt
Ljubezen lahko boli
Loving can hurt sometimes
Ljubezen lahko včasih boli
But it's the only thing
Ampak je edina stvar
That I know.
Ki jo poznam.
And when it gets hard
In ko postane hudo
You know it can get hard sometimes
(saj) veš, da lahko včasih postane hudo
It is the only thing that makes us feel alive.
To je edina stvar, ki daje občutek, da si živ

Besedilo Pesmi Prevod Ed Sheeran - Photograph (Slovenian Lyrics Translation)
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
To ljubezen ohranjamo v fotografijah
We make these memories for ourselves
Te spomine ustvarjamo zase
Where our eyes are never closing
Kjer se naše uči nikoli ne zaprejo
Hearts are never broken
Srca nikoli niso strta
And time's forever frozen still.
In čas je za vedno ustavljen.

[Chorus 1]
So you can keep me
Zato me lahko ohraniš
Inside the pocket
V žepu
Of your ripped jeans
Svojih raztrganih hlač
Holdin' me closer
Držiš me ob sebi
Till our eyes meet
Dokler se najina pogleda srečata
You won't ever be alone
Ti nikoli ne boš osamljen(a)
Wait for me to come home.
Čakaj name, ko pridem domov.

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Ljubezen lahko celi
Loving can mend your soul
Ljubezen lahko popravi tvojo dušo
And is the only thing
In je edina stvar
That I know (know)
Ki jo poznam. (poznam)
I swear it will get easier
Prisežem, lažje bo
Remember that with every piece of ya
Zapomni si, da z vsakim koščkom tebe (bo lažje)
And it's the only thing we take with us when we die.
In to je edina stvar, ki jo vzamemo s sabo, ko umremo.

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
To ljubezen ohranjamo v fotografijah
We make these memories for ourselves
Te spomine ustvarjamo zase
Where our eyes are never closing
Kjer se naše uči nikoli ne zaprejo
Our hearts were never broken
Najini srci nikoli nista bili zlomljeni
And time's forever frozen still.
In čas je za vedno ustavljen.

[Chorus 2]
So you can keep me
Zato me lahko ohraniš
Inside the pocket
V žepu
Of your ripped jeans
Svojih raztrganih hlač
Holdin' me closer
Držiš me ob sebi
Till our eyes meet
Dokler se najina pogleda srečata
You won't ever be alone.
Nikoli me boš sam(a)
And if you hurt me
In če me prizadaneš
Well that's okay baby only words bleed
Ni hudega, ljubi, samo besede bolijo
Inside these pages you just hold me
V vseh teh straneh me samo držiš ob sebi
And I won't ever let you go.
In jaz te nikoli me bom zapustil(a).
Wait for me to come home
Čakaj me, ko pridem domov
Wait for me to come home
Čakaj me, ko pridem domov
Wait for me to come home
Čakaj me, ko pridem domov
Wait for me to come home.
Čakaj name, ko pridem domov.

[Bridge]
Oh you can fit me
Oh, lahko me shraniš
Inside the necklace you got when you were 16
V verižico, ki si jo dobil(a) pri 16ih
Next to your heartbeat
Poleg bitja tvojega srca
Where I should be
Kjer bi jaz moral(a) biti
Keep it deep within your soul.
Ohrani ga globoko v sebi
And if you hurt me
In če me prizadaneš
Well that's okay baby only words bleed
Ni hudega, ljubi, samo besede bolijo
Inside these pages you just hold me
V vseh teh straneh me samo držiš ob sebi
And I won't ever let you go.
In jaz te nikoli me bom zapustil(a)

Thank you for reading Besedilo Pesmi Prevod Ed Sheeran - Photograph (Slovenian Lyrics Translation). Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#photograph
#depolyrics
#slovenianlyrics


[Outro]
hen I'm away
Ko me ni
I will remember how you kissed me
Spominjal se bom, kako si me poljubil(a)
Under the lamppost
Pod ulično svetilko
Back on 6th street
Tam na 6. ulici
Hearing you whisper through the phone
Slišati tvoj šepet preko telefon
Wait for me to come home.
Čakaj name, ko pridem domov