Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài hát Lyric Translation Ed Sheeran - Photograph (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

Bài hát Lyric Translation Ed Sheeran - Photograph (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

[Verse 1]
Loving can hurt
Tình yêu sẽ tổn thương ta
Loving can hurt sometimes
Tình yêu có thể gây đau đớn, đôi khi
But it's the only thing
Nhưng nó là thứ duy nhất
That I know.
Mà anh biết.
And when it gets hard
Và khi khó khăn
You know it can get hard sometimes
Em biết sẽ có lúc khó khăn mà
It is the only thing that makes us feel alive.
Thì tình yêu sẽ giúp ta cảm thấy mình đang sống

Bài hát Lyric Translation Ed Sheeran - Photograph (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Chúng ta giữ lấy cảm xúc này trong một tấm ảnh
We make these memories for ourselves
Ta tạo ra kỷ niệm cho riêng mình
Where our eyes are never closing
Nơi mà mắt chúng ta sẽ không bao giờ phải nhắm lại
Hearts are never broken
Những trái tim không bao giờ bị tan vỡ
And time's forever frozen still.
Và thời gian mãi ngưng đọng

[Chorus 1]
So you can keep me
Em có thể cất anh
Inside the pocket
Trong chiếc túi nhỏ
Of your ripped jeans
Của chiếc quần jeans bạc màu
Holdin' me closer
Giữ anh thật gần
Till our eyes meet
Cho đến khi ta gặp lại nhau
You won't ever be alone
Em sẽ chẳng khi nào đơn độc
Wait for me to come home.
Chờ anh trở về nhà, nhé.

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Tình yêu có thể chữa lành những vết thương
Loving can mend your soul
Tình yêu có thể hàn gắn vết thương nơi tâm hồn em
And is the only thing
Và đó là điều duy nhất
That I know (know)
mà anh biết (biết)
I swear it will get easier
Anh hứa là mọi thứ sẽ dễ chịu hơn
Remember that with every piece of ya
Hãy ghi nhớ điều đó với từng mảnh ghép trong em
And it's the only thing we take with us when we die.
Và đó là điều duy nhất ta mang theo khi ra đi

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Chúng ta giữ lấy cảm xúc này trong một tấm ảnh
We make these memories for ourselves
Ta tạo ra kỷ niệm cho riêng mình
Where our eyes are never closing
Nơi mà mắt chúng ta sẽ không bao giờ phải nhắm lại
Our hearts were never broken
Trái tim chúng ta chưa từng tan vỡ
And time's forever frozen still.
Và thời gian mãi ngưng đọng

[Chorus 2]
So you can keep me
Em có thể cất anh
Inside the pocket
Trong chiếc túi nhỏ
Of your ripped jeans
Của chiếc quần jeans bạc màu
Holdin' me closer
Giữ anh thật gần
Till our eyes meet
Cho đến khi ta gặp lại nhau
You won't ever be alone.
Em sẽ không bao giờ đơn độc.
And if you hurt me
Và nếu em làm anh đau khổ
Well that's okay baby only words bleed
thì, không sao đâu người ơi, chỉ có ngôn từ rỉ máu
Inside these pages you just hold me
Trong những bức ảnh ấy, chỉ cần em giữ lấy anh
And I won't ever let you go.
Thì anh sẽ siết lấy em không buông không bỏ
Wait for me to come home
Hãy chờ anh về
Wait for me to come home
Hãy chờ anh về
Wait for me to come home
Hãy chờ anh về
Wait for me to come home.
Chờ anh trở về nhà, nhé.

[Bridge]
Oh you can fit me
Hãy lồng ảnh của anh
Inside the necklace you got when you were 16
Vào bên trong chiếc vòng cổ em có năm 16 tuổi
Next to your heartbeat
Bởi gần bên trái tim em
Where I should be
Là nơi anh thuộc về
Keep it deep within your soul.
Cất vào miền sâu lắng của tâm hồn em
And if you hurt me
Và nếu em làm anh đau khổ
Well that's okay baby only words bleed
thì, không sao đâu người ơi, chỉ có ngôn từ rỉ máu
Inside these pages you just hold me
Trong những bức ảnh ấy, chỉ cần em giữ lấy anh
And I won't ever let you go.
Thì anh sẽ siết lấy em không buông không bỏ

Thank you for reading Bài hát Lyric Translation Ed Sheeran - Photograph (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#photograph
#depolyrics
#photograph


[Outro]
When I'm away
Khi anh đi xa
I will remember how you kissed me
Anh sẽ nhớ cách em hôn anh
Under the lamppost
Bên dưới cột đèn đường
Back on 6th street
Đằng sau đường số Sáu
Hearing you whisper through the phone
Lặng nghe tiếng em thì thầm qua điện thoại
Wait for me to come home.
Chờ anh trở về nhà, nhé.