Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Song Lyrics Vertaling BLACKPINK - Ice Cream, Selena Gomez (Dutch Translation) Nederlandse

Song Lyrics Vertaling BLACKPINK - Ice Cream with Selena Gomez (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse

[Verse 1: Selena Gomez, Lisa, Jennie]
Come a little closer 'cause you're looking thirsty
Kom een beetje dichterbij want je ziet er dorstig uit
I'ma make it better, sip it like a Slurpee
Ik ga het beter maken, nip ervan als een slurpee
Snow cone, chilly, get it free like Willy (oh)
Sneeuwhoorntje, koud, krijg het gratis zoals Willy (oh)
In the jeans like Billie, you be poppin' like a wheelie
In de spijkerbroek zoals Billie, je knalt als een wheelie
Even in the sun, you know I keep it icy
Zelfs in de zon weet je dat ik het ijskoud houd
You could take a lick, but it's too cold to bite me
Je zou kunnen likken, maar het is te koud om me te bijten
Brrr, brrr, frozen, you're the one been chosen
Brrr, brrr, bevroren, jij bent degene die gekozen is
Play the part like Moses, keep it fresh like roses (oh)
Play the part like Moses, keep it fresh like roses (oh)

Song Lyrics Vertaling BLACKPINK - Ice Cream, Selena Gomez (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse
DEPOLYRICS COM

[Chorus: Rosé, Selena Gomez, Jennie]
Look so good, yeah, look so sweet (hey)
Ziet er zo goed uit, ja, ziet er zo zoet uit
Looking good enough to eat
Ziet er goed genoeg uit om te eten
Coldest with the kiss, so he call me ice cream
Het koudst met deze kus, dus hij noemt me ijsje
Catch me in the fridge, right where the ice be
Betrap me in de koelkast, precies waar het ijs is
Look so good, yeah, look so sweet (hey)
Ziet er zo goed uit, ja, ziet er zo zoet uit
Baby, you deserve a treat
Schat, je verdient een traktatie
Diamonds on my wrist, so he call me ice cream
Diamanten om mijn pols, zodat hij me ijsje kan noemen
You could double-dip 'cause I know you like me
Je zou kunnen dubbeldippen, want ik weet dat je me leuk vindt

[Post-Chorus: Jennie]
Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'
IJsje koelen, koelen, ijsje koelen
Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'
IJsje koelen, koelen, ijsje koelen

Download BLACKPINK - Ice Cream with Selena Gomez

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2: Selena Gomez, Rosé, Jisoo, Jennie]
I know that my heart could be so cold
Ik weet dat mijn hart zo koud kan zijn
But I'm sweet for you, come put me in a cone (in a cone)
Maar ik ben lief voor je, stop me in een hoorntje (in een hoorntje)
You're the only touch, yeah, that get me melting
Jij bent de enige aanraking, ja, ze laten me smelten
He's my favorite flavor, always gonna pick him
Hij is mijn favoriete smaak ga hem altijd kiezen
You're the cherry piece, just stay on top of me, so
Jij bent de kers, blijf zo op de hoogte
I can't see nobody else for me, no
Ik kan niemand anders voor mij zien, nee
Get it, flip it, scoop it, do it like that, ah-yeah, ah-yeah
Pak het, draai het om, schep het op, doe het zo, ah-ja, ah-ja
Like it, love it, lick it, do it like, la-la-la, oh-yeah
Vind het leuk, hou ervan, lik het, doe het zoals, la-la-la, oh-ja
Look so good, yeah, look so sweet (hey)
Ziet er zo goed uit, ja, ziet er zo zoet uit
Looking good enough to eat
Ziet er goed genoeg uit om te eten
Coldest with the kiss, so he call me ice cream
Het koudst met deze kus, dus hij noemt me ijsje
Catch me in the fridge, right where the ice be
Betrap me in de koelkast, precies waar het ijs is
Look so good, yeah, look so sweet (hey)
Ziet er zo goed uit, ja, ziet er zo zoet uit
Baby, you deserve a treat
Schat, je verdient een traktatie
Diamonds on my wrist, so he call me ice cream
Diamanten om mijn pols, zodat hij me ijsje kan noemen
You could double-dip, 'cause I know you like me
Je zou kunnen dubbeldippen, want ik weet dat je me leuk vindt

[Post-Chorus: Jisoo, Jisoo & Selena Gomez]
Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'
IJsje koelen, koelen, ijsje koelen
Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'
IJsje koelen, koelen, ijsje koelen
Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'
IJsje koelen, koelen, ijsje koelen
Ice cream chillin', chillin', ice cream
IJsje koelen, koelen, ijsje

Thank you for reading Song Lyrics Vertaling BLACKPINK - Ice Cream with Selena Gomez (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse. Don't forget to SHARE THIS SONG

#BLACKPINK 
#블랙핑크 
#SelenaGomez
#DepoLyrics

[Verse 3: Lisa]
Chillin' like a villain, yeah, ra-ra-ra
Chillen als een slechterik, ja, ra ra ra
미친 미친듯한 속도 in my LaFerra'
Gekke, gekke snelheid in mijn La Fera
너무 빨러 너는 삐끗 원한다면 그냥 지름
Het is te snel, als je krom wilt zijn, alleen een diameter
Milli's, billi's 매일 벌음 한여름 손목에 얼음
Millis Billis, elke dag midzomerijs om je pols verdiend
Keep it movin' like my lease up
Blijf bewegen zoals mijn huurcontract
Think you fly, boy, where your visa?
Denk dat je vliegt, jongen, waar is je visum
Mona Lisa kinda Lisa, needs an ice cream man that treats her
Mona Lisa, soort van Lisa, heeft een ijscoman nodig die haar behandelt
Keep it movin' like my lease up
Blijf bewegen zoals mijn huurcontract
Think you fly, boy, where your visa?
Denk dat je vliegt, jongen, waar is je visum
Mona Lisa kinda Lisa, needs an ice cream man that treats her (hey)
Mona Lisa, soort van Lisa, heeft een ijscoman nodig die haar behandelt (Hé)
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na (hey)
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na (Hé)
Ice on my wrist, yeah, I like it like this
IJsje op mijn pols, ja, ik vind het zo leuk
Get the bag with the cream if you know what I mean
Pak het zakje met de room als je begrijpt wat ik bedoel
Ice cream, ice cream, ice cream chillin'
IJsje, ijsje, ijsje koelen
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na (hey)
Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na (Hé)
Ice on my wrist, yeah, I like it like this
IJsje op mijn pols, ja, ik vind het zo leuk
And I'm nice with the cream if you know what I mean
En ik ben lekker met de room als je begrijpt wat ik bedoel
Ice cream, ice cream
IJsje, IJsje
Ice cream
IJsje