Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài hát Lyric Translation Lauv & LANY - Mean It (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

Bài hát Lyric Translation Lauv & LANY - Mean It (Vietnamese Translation) Bản dịch Việt Nam

“Mean It” is the first collaboration between pop artists Lauv and LANY. The song describes the feeling of wanting to mean more to someone who only sees you as a second choice.

Bài hát Lyric Translation Lauv & LANY - Mean It (Vietnamese Translation) Bản dịch Việt Nam
DEPOLYRICS COM

[Verse 1: Lauv]
Small talk, no conversation
Những câu nói nhỏ dần rồi im lặng hẳn
That look makes me impatient
Làm anh cảm thấy thật thiếu kiên nhẫn
I can't tell what you're thinking
Anh không thể nói ra những suy nghĩ của em bây giờ
Please tell me what you're thinking
Làm ơn hãy nói cho anh nghe em đang nghĩ gì đi
Last night we were more than fine
Đêm qua chúng ta đã ổn hơn rất nhiều mà
Just tell me if you changed your mind
Cứ nói anh nghe nếu em quyết định quay đầu
If you changed your mind
Nếu em có làm như vậy

[Pre-Chorus: Lauv]
'Cause I'm all, I'm all in
Vì anh sẽ luôn ở đây
I'm calling, no answer
Gọi từng cuộc điện thoại, em đâu có nghe
Would you text me when you feel like?
Phải chăng em chỉ trò chuyện với anh khi em cảm thấy vui?
When it feels right to you?
Khi mà cảm xúc của em rất tốt?
But I'm all, I'm all in
Không sao, anh chấp nhận được
I'm falling faster
Anh còn ngã dây thương nhanh hơn nữa
If you're looking at me with a heart of doubt
Nếu em cứ nhìn anh với trái tim đầy sự ghen tuông

[Chorus: Lauv]
Don't kiss me right now
Đừng chạm môi anh bây giờ
Don't tell me that you need me
Đừng nói rằng em cần anh
Don't show up at my house
Đừng đứng trước cửa nhà anh như vậy
All caught up in your feelings
Cảm xúc của em làm anh rất khó bắt kịp
Don't run me 'round and 'round
Đừng theo sau anh nữa
Don't build me up just to let me down
Cũng đừng cho anh thêm hi vọng để rồi lại vùi anh xuống
Just to let me down, down, down (hey)
Để rồi anh ngã xuống vì hi vọng quá nhiều
Don't mess with my head
Đừng làm đầu óc anh rối tung
Don't tell me you're falling with your
Đừng nói với anh rằng em đang bắt đầu thích anh
Feet still on the ledge
Bước chân vẫn ở phía cửa
I'm all out of breath
Anh hết nước đi với em rồi
Baby, don't run me 'round and 'round
Em à, đừng theo sau anh như vậy nữa
Don't kiss me, no, don't kiss me right now
Đừng chạm môi anh bây giờ, đừng làm vậy
On your lips just leave it
Trên môi em một thoáng anh rời đi
If you don't mean it
Nếu ý em không còn muốn làm bạn

[Verse 2: Paul Klein]
Oh yeah
Oh yeah
You know you've got me in the palm of your hand
Em biết em hiểu rõ anh như lòng bàn tay em mà
But I love those hands
Nhưng anh yêu đôi tay ấy
Ohh yeah
Ohh yeah
But you only let me hold you when he can't
Nhưng em chỉ giữ anh khi anh ấy rời đi
Yeah, I don't understand
Anh không hiểu nổi nữa

[Pre-Chorus: Paul Klein]
'Cause I'm all, I'm all in
Vì anh sẽ luôn ở đây
I'm calling, no answer
Gọi từng cuộc điện thoại, em đâu có nghe
Would you text me when you feel like?
Phải chăng em chỉ trò chuyện với anh khi em cảm thấy vui?
When it feels right to you?
Khi mà cảm xúc của em rất tốt?
But I'm all, I'm all in
Không sao, anh chấp nhận được
I'm falling faster
Anh còn ngã dây thương nhanh hơn nữa
If you're looking at me with a heart of doubt
Nếu em cứ nhìn anh với trái tim đầy sự ghen tuông

[Chorus: Paul Klein]
Don't kiss me right now
Đừng chạm môi anh bây giờ
Don't tell me that you need me
Đừng nói rằng em cần anh
Don't show up at my house
Đừng đứng trước cửa nhà anh như vậy
All caught up in your feelings
Cảm xúc của em làm anh rất khó bắt kịp
Don't run me 'round and 'round
Đừng theo sau anh nữa
Don't build me up just to let me down
Cũng đừng cho anh thêm hi vọng để rồi lại vùi anh xuống
Just to let me down, down, down (Hey)
Để rồi anh ngã xuống vì hi vọng quá nhiều
Don't mess with my head
Đừng làm đầu óc anh rối tung
Don't tell me you're falling with your
Đừng nói với anh rằng em đang bắt đầu thích anh
Feet still on the ledge
Bước chân vẫn ở phía cửa
I'm all out of breath
Anh hết nước đi với em rồi
Baby, don't run me 'round and 'round
Em à, đừng theo sau anh như vậy nữa
Don't kiss me, no, don't kiss me right now
Đừng chạm môi anh bây giờ, đừng làm vậy
On your lips just leave it
Trên môi em một thoáng anh rời đi
If you don't mean it
Nếu ý em không còn muốn làm bạn

[Bridge: Paul Klein & Lauv]
Hurry home, let's never leave the house
Vội về nhà rồi không còn muốn đặt chân ra ngoài
(But you don't mean it)
(Nhưng em đâu muốn vậy)
Let's stay in bed while all our friends go out
Cùng nằm trên giường khi bạn bè chúng ta đã ra về hết
(But you don't mean it)
(Nhưng em đâu muốn vậy)
Why you let those words come out of your mouth?
Tại sao em lại để những lời nói đó buông ra từ chính em
(If you don't mean it)
(Nếu ý em không là như thế?)
You've been staring at me with a heart of doubt
Em lại nhìn anh chằm chằm với trái tim đầy ghen tuông rồi

Bài hát Lyric Translation Lauv & LANY - Mean It (Vietnamese Translation) Bản dịch Việt Nam

[Chorus: Lauv & Paul Klein]
(Ah) Don't kiss me right now
(Ah) đừng hôn anh bây giờ
Don't tell me that you need me
Đừng nói rằng em cần anh
Don't show up at my house
Đừng đứng trước cửa nhà anh như vậy
All caught up in your feelings
Cảm xúc của em làm anh rất khó bắt kịp
Don't run me 'round and 'round
Đừng theo sau anh nữa
Don't build me up just to let me down
Cũng đừng cho anh thêm hi vọng để rồi lại vùi anh xuống
Just to let me down, down, down (Hey)
Để rồi anh ngã xuống vì hi vọng quá nhiều
Don't mess with my head
Đừng làm đầu óc anh rối tung
Don't tell me you're falling with your
Đừng nói với anh rằng em đang bắt đầu thích anh
Feet still on the ledge
Bước chân vẫn ở phía cửa
I'm all out of breath
Anh hết nước đi với em rồi
Baby, don't run me 'round and 'round
Em à, đừng theo sau anh như vậy nữa
Don't kiss me, no, don't kiss me right now
Đừng chạm môi anh bây giờ, đừng làm vậy
On your lips just leave it
Trên môi em một thoáng anh rời đi
If you don't mean it
Nếu ý em không còn muốn làm bạn

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Bài hát Lyric Translation Lauv & LANY - Mean It (Vietnamese Translation) Bản dịch Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Download Lauv & LANY - Mean It