Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tłumaczenie piosenki Lyric Natasha Bedingfield - Unwritten (Polish Translation) Tłumaczenie na Język Polski

Tłumaczenie piosenki Lyric Natasha Bedingfield - Unwritten (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski

[Verse 1]
I am unwritten
Jestem nienapisana
Can't read my mind, I'm undefined
Nie mogę czytać w moich myślach, jestem niezdefiniowana
I'm just beginning
Dopiero zaczynam
The pen's in my hand, ending unplanned
Długopis w mojej dłoni, kończy się niespodziewanie

Tłumaczenie piosenki Lyric Natasha Bedingfield - Unwritten (Polish Translation) Tłumaczenie na Język Polski

[Pre-Chorus]
Staring at the blank page before you
Patrzysz się na białą kartkę przed Tobą
Open up the dirty window
Otwórz zakurzone okno
Let the sun illuminate the words that you could not find
Niech słońce oświetli słowa, których nie można znaleźć
Reaching for something in the distance
Sięgając po coś w oddali
So close you can almost taste it
Coś tak bliskiego że prawie to czujesz
Release your inhibitions
Zwolnij swoje hamulce

[Chorus]
Feel the rain on your skin
Poczuj deszcz na swojej skórze
No one else can feel it for you
Nikt inny nie może poczuć tego za Ciebie
Only you can let it in
Tylko ty możesz ty to możesz zrobić
No one else, no one else
Nikt inny, nikt inny
Can speak the words on your lips
Nie może wypowiadać słów Twoimi ustami
Drench yourself in words unspoken
Zanurz się w niewypowiedziane słowa
Live your life with arms wide open
Żyj swoim życiem z ramionami szeroko otwartymi
Today is where your book begins
Dzisiaj jest tam, gdzie twoja książka się zaczyna
The rest is still unwritten (uh, yeah)
Reszta jest niezapisana

[Verse 2]
I break tradition
Łamię tradycję
Sometimes my tries, are outside the lines yeah, yeah
Czasie moje próby są nieszablonowe
We've been conditioned
Byliśmy kształtowani
To not make mistakes, but I can't live that way oh, oh
By nie popełnić błędu, ale ja nie umiem tak żyć

[Pre-Chorus]
Staring at the blank page before you
Patrzysz się na białą kartkę przed Tobą
Open up the dirty window
Otwórz zakurzone okno
Let the sun illuminate the words that you could not find
Niech słońce oświetli słowa, których nie można znaleźć
Reaching for something in the distance
Sięgając po coś w oddali
So close you can almost taste it
Coś tak bliskiego że prawie to czujesz
Release your inhibitions
Zwolnij swoje hamulce

[Chorus]
Feel the rain on your skin
Poczuj deszcz na swojej skórze
No one else can feel it for you
Nikt inny nie może poczuć tego za Ciebie
Only you can let it in
Tylko ty możesz ty to możesz zrobić
No one else, no one else
Nikt inny, nikt inny
Can speak the words on your lips
Nie może wypowiadać słów Twoimi ustami
Drench yourself in words unspoken
Zanurz się w niewypowiedziane słowa
Live your life with arms wide open
Żyj swoim życiem z ramionami szeroko otwartymi
Today is where your book begins
Dzisiaj jest tam, gdzie twoja książka się zaczyna
Feel the rain on your skin
Poczuj deszcz na swojej skórze
No one else can feel it for you
Nikt inny nie może poczuć tego za Ciebie
Only you can let it in
Tylko ty możesz ty to możesz zrobić
No one else, no one else
Nikt inny, nikt inny
Can speak the words on your lips
Nie może wypowiadać słów Twoimi ustami
Drench you
rself in words unspoken
Zanurz się w niewypowiedziane słowa
Live your life with arms wide open
Żyj swoim życiem z ramionami szeroko otwartymi
Today is where your book begins
Dzisiaj jest tam, gdzie twoja książka się zaczyna
The rest is still unwritten
Reszta jest wciąż niespisana

[Pre-Chorus]
Staring at the blank page before you
Patrzysz się na białą kartkę przed Tobą
Open up the dirty window
Otwórz zakurzone okno
Let the sun illuminate the words that you could not find
Niech słońce oświetli słowa, których nie można znaleźć
Reaching for something in the distance
Sięgając po coś w oddali
So close you can almost taste it
Coś tak bliskiego że prawie to czujesz
Release your inhibitions
Zwolnij swoje hamulce

Tłumaczenie piosenki Lyric Natasha Bedingfield - Unwritten (Polish Translation) Tłumaczenie na Język Polski

[Chorus]
Feel the rain on your skin
Poczuj deszcz na swojej skórze
No one else can feel it for you
Nikt inny nie może poczuć tego za Ciebie
Only you can let it in
Tylko ty możesz ty to możesz zrobić
No one else, no one else
Nikt inny, nikt inny
Can speak the words on your lips
Nie może wypowiadać słów Twoimi ustami
Drench yourself in words unspoken
Zanurz się w niewypowiedziane słowa
Live your life with arms wide open
Żyj swoim życiem z ramionami szeroko otwartymi
Today is where your book begins
Dzisiaj jest tam, gdzie twoja książka się zaczyna
Feel the rain on your skin
Poczuj deszcz na swojej skórze
No one else can feel it for you
Nikt inny nie może poczuć tego za Ciebie
Only you can let it in
Tylko ty możesz ty to możesz zrobić
No one else, no one else
Nikt inny, nikt inny
Can speak the words on your lips
Nie może wypowiadać słów Twoimi ustami
Drench yourself in words unspoken
Zanurz się w niewypowiedziane słowa
Live your life with arms wide open
Żyj swoim życiem z ramionami szeroko otwartymi
Today is where your book begins
Dzisiaj jest tam, gdzie twoja książka się zaczyna
The rest is still unwritten
Reszta jest wciąż niespisana

[Outro]
The rest is still unwritten
Reszta jest wciąż niespisana
The rest is still unwritten
Reszta jest wciąż niespisana
Oh, yeah, yeah
Oh, tak,tak

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Tłumaczenie piosenki Lyric Natasha Bedingfield - Unwritten (Polish Translation) Tłumaczenie na Język Polski. Don't forget to SHARE THIS SONG, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Download Natasha Bedingfield - Unwritten


Follow Natasha Bedingfield