Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tłumaczenie piosenki Lyric Backstreet Boys - I Want It That Way (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski

Tłumaczenie piosenki Lyric Backstreet Boys - I Want It That Way (Polish Translation) Tłumaczenie na język polski

[Intro: AJ]
Yeah
Tak

[Verse 1: Brian & Nick]
You are my fire
Jesteś moim płomieniem
The one desire
Jedynym przeznaczeniem
Believe when I say
Uwierz kiedy mówię
I want it that way
Chcę, żeby tak było
But we are two worlds apart
Jednak jesteśmy dwoma niezależnymi światami
Can't reach to your heart
Nie mogę dotrzeć do twojego serca
When you say
Kiedy mówisz
That I want it that way
że ja chcę, żeby tak było

Tłumaczenie piosenki Lyric Backstreet Boys - I Want It That Way (Polish Translation) Tłumaczenie na język polski

[Chorus: Nick & All]
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a heartache
To tylko ból serca
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a mistake
To tylko pomyłka
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
I never wanna hear you say
Nie chcę słyszeć, jak mówisz
I want it that way
Chcę, żeby tak było

[Verse 2: AJ, with Brian]
Am I your fire?
Czy jestem twoim płomieniem
Your one desire
Twoimi jedynym przeznaczeniem
Yes I know it's too late
Tak wiem jest za późno
But I want it that way
Ale chciałbym, żeby tak było

[Chorus: AJ, All & Brian]
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a heartache
To tylko ból serca
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a mistake
To tylko pomyłka
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
I never wanna hear you say
Nie chcę słyszeć, jak mówisz
I want it that way
Chcę, żeby tak było

[Bridge 1: Kevin with AJ]
Now I can see that we've fallen apart
Teraz widzę, że nie jesteśmy tym dla siebie
From the way that it used to be, yeah
Czym byliśmy wcześniej, yeah
No matter the distance
Niezależnie od odległości
I want you to know
Chcę, żebyś wiedziała
That deep down inside of me
że głęboko wewnątrz mnie

[Interlude: Howie]
You are my fire
Jesteś moim płomieniem
The one desire
Jedynym przeznaczeniem
You are (You are, you are, you are)
Ty jesteś (Ty jesteś,Ty jesteś,Ty jesteś )
Don't wanna hear you say
Nie chcę słyszeć jak mówisz
Ain't nothin' but a heartache
To tylko ból serca
Ain't nothin' but a mistake (Don't wanna hear you say)
Nic więcej jak pomyłka (Nie chce słyszeć jak mówisz)
I never wanna hear you say (Oh, yeah)
Ja nigdy nie chcę usłyszeć jak mówisz (O tak)
I want it that way
Chcę, żeby tak było

Tłumaczenie piosenki Lyric Backstreet Boys - I Want It That Way (Polish Translation) Tłumaczenie na język polski

[Chorus: Brian, All, (Nick) & AJ]
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a heartache
To tylko ból serca
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothing but a mistake
Nic więcej niż tylko pomyłka
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
I never want to hear you say (Never wanna hear you say)
Ja nigdy nie chcę usłyszeć jak mówisz (nigdy nie chcę usłyszeć jak mówisz )
I want it that way
Chcę, żeby tak było
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
Ain't nothin' but a heartache
To tylko ból serca
Ain't nothin' but a mistake
To tylko pomyłka
Tell me why
Owiedź mi dlaczego
I never want to hear you say (Don't want to hear you say)
Ja nigdy nie chcę usłyszeć jak mówisz (Nie chcę usłyszeć jak mówisz )
I want it that way
Chcę, żeby tak było

[Outro: AJ]
'Cause I want it that way
Ponieważ chcę żeby tak było

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Tłumaczenie piosenki Lyric Backstreet Boys - I Want It That Way (Polish Translation) Tłumaczenie na język polski. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Download Backstreet Boys - I Want It That Way


Follow The Backstreet Boys