Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sång Lyrisk översättning Backstreet Boys - I Want It That Way (Swedish Translation) Svensk översättning

Sång Lyrisk översättning Backstreet Boys - I Want It That Way (Swedish Translation) Svensk översättning

[Intro: AJ]
Yeah
Yeay

[Verse 1: Brian & Nick]
You are my fire
Du är, min eld
The one desire
Den, önskan
Believe when I say
Tro på, när jag säger
I want it that way
Jag vill ha det så
But we are two worlds apart
Men vi, är två världar ifrån
Can't reach to your heart
Kan inte nå till ditt hjärta
When you say
När du säger
That I want it that way
Att jag vill ha det så

Sång Lyrisk översättning Backstreet Boys - I Want It That Way (Swedish Translation) Svensk översättning

[Chorus: Nick & All]
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a heartache
Det är inget än ett brustet hjärta
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a mistake
Det är inget än ett misstag
Tell me why
Berätta mig varför
I never wanna hear you say
Jag vill aldrig att höra du säger
I want it that way
Jag vill ha det så

[Verse 2: AJ, with Brian]
Am I your fire?
Är jag, din eld?
Your one desire
Din, önskan
Yes I know it's too late
Ja jag vet, det är för sent
But I want it that way
Men jag vill ha det så
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a heartache
Det är inget än ett brustet hjärta

[Chorus: AJ, All & Brian]
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a mistake
Det är inget än ett misstag
Tell me why
Berätta mig varför
I never wanna hear you say
Jag vill aldrig att höra du säger
I want it that way
Jag vill ha det så

[Bridge 1: Kevin with AJ]
Now I can see that we've fallen apart
Nu kan jag se att vi har fallit ifrån
From the way that it used to be, yeah
Från sättet vi brukade vara, yeay
No matter the distance
Avståndet spelar ingen roll
I want you to know
Jag vill att du vet
That deep down inside of me
Att djupt nere inom mig...

[Interlude: Howie]
You are my fire
Du är, min eld
The one desire
Den, önskan
You are (You are, you are, you are)
Du är (du är, du är, du är....)

[Bridge 2: Nick & All]
Don't wanna hear you say
Jag vill inte höra dig säga
Ain't nothin' but a heartache
Det är inget än ett brustet hjärta
Ain't nothin' but a mistake (Don't wanna hear you say)
Det är inget än ett misstag (jag vill inte att höra du säger)
I never wanna hear you say (Oh, yeah)
I vill aldrig att höra du säger (Oh, yeay)
I want it that way
Jag vill ha det så

Sång Lyrisk översättning Backstreet Boys - I Want It That Way (Swedish Translation) Svensk översättning

[Chorus: Brian, All, (Nick) & AJ]
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a heartache
Det är inget än ett brustet hjärta
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothing but a mistake
Det är inget än ett misstag
Tell me why
Berätta mig varför
I never want to hear you say (Never wanna hear you say)
I vill aldrig att höra du säger (Jag vill aldrig att höra du säger)
I want it that way
Jag vill ha det så
Tell me why
Berätta mig varför
Ain't nothin' but a heartache
Det är inget än ett brustet hjärta
Ain't nothin' but a mistake
Det är inget än ett misstag
Tell me why
Berätta mig varför
I never want to hear you say (Don't want to hear you say)
I vill aldrig att höra du säger (Jag vill inte att höra du säger)
I want it that way
Jag vill ha det så

[Outro: AJ]
'Cause I want it that way
För jag vill ha det så

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading abcde. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.