Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Qiziqarli Lar Tarjimai Ed Sheeran - Photograph (Uzbek Lyrics Translation) O'zbek Tarjimai

Qiziqarli Lar Tarjimai Ed Sheeran - Photograph (Uzbek Lyrics Translation) O'zbek Tarjimai

[Verse 1]
Loving can hurt
Sevgi ozor berishi mumkin
Loving can hurt sometimes
Sevgi ba'zan shikast yetkazishi mumkin
But it's the only thing
Lekin u men bilgan
That I know.
Yagona narsa.
And when it gets hard
Qachonki u dolzarb bo'la boshlasa
You know it can get hard sometimes
Bilingki u ba'zan murakkablashadi
It is the only thing that makes us feel alive.
Bu shunday narsaki faqat bizni tirik ekanligimizni bildirib turadi

Qiziqarli Lar Tarjimai Ed Sheeran - Photograph (Uzbek Lyrics Translation) O'zbek Tarjimai
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Biz bu sevgini bir rasmda saqlaymiz
We make these memories for ourselves
Biz bu xotiralarni o'zimiz uchun quramiz
Where our eyes are never closing
Bu yerda bizning ko'zlarimiz hech qachon yumilmaydi
Hearts are never broken
Qalblarga ozor yetmaydi
And time's forever frozen still.
Hamda vaqt abadiy muzlab qolaveradi.

[Chorus 1]
So you can keep me
Shuning uchun sen meni
Inside the pocket
o'zingning qiyqiriq jensining
Of your ripped jeans
Cho'ntagida saqla
Holdin' me closer
Meni yodingda saqla
Till our eyes meet
Toki bizning ko'zlarimiz uchrashmagunicha
You won't ever be alone
Sen hech yolg'iz bo'lmaysan
Wait for me to come home.
Meni uyga kelishimni kut

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Sevgi mustahkam bo'lishi mumkin
Loving can mend your soul
Sevgi sening qalbingni tuzatishga qodir
And is the only thing
Va men bilgan
That I know (know)
yagona narsa (bilgan)
I swear it will get easier
So'z beraman u yengillashadi
Remember that with every piece of ya
Mening har bir xotiram bilan yodga ol
And it's the only thing we take with us when we die.
Va bu shunday narsaki biz faqat uni vafot etgandagina o'zimiz bilan olib ketamiz

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Biz bu sevgini bir rasmda saqlaymiz
We make these memories for ourselves
Biz bu xotiralarni o'zimiz uchun quramiz
Where our eyes are never closing
Bu yerda bizning ko'zlarimiz hech qachon yumilmaydi
Our hearts were never broken
Bizning qalblarimizga hech qachon ozor yetmagan
And time's forever frozen still.
Hamda vaqt abadiy muzlab qolaveradi.

[Chorus 2]
So you can keep me
Shuning uchun sen meni
Inside the pocket
o'zingning qiyqiriq jensining
Of your ripped jeans
Cho'ntagida saqla
Holdin' me closer
Meni yodingda saqla
Till our eyes meet
Toki bizning ko'zlarimiz uchrashmagunicha
You won't ever be alone.
Sen hech ham yolg'iz bo'lmaysan
And if you hurt me
Va agarda sen menga azob bag'ishlasang
Well that's okay baby only words bleed
Bu juda yaxshi bolakay, faqat so'zlargina qon to'kadi
Inside these pages you just hold me
Bu sahifalar ichida faqat sen meni kutasan
And I won't ever let you go.
Va men hech qachon seni ketishinga yo'l qo'ymayman
Wait for me to come home
Meni uyga kelishimni kut
Wait for me to come home
Meni uyga kelishimni kut
Wait for me to come home
Meni uyga kelishimni kut
Wait for me to come home.
Meni uyga kelishimni kut

[Bridge]
Oh you can fit me
O sen menga loyiq kelishing mumkin
Inside the necklace you got when you were 16
Sen 16 yoshligingda olgan marjoningning ichida
Next to your heartbeat
Sening yuragingning yonida
Where I should be
Men bo'lishim darkor
Keep it deep within your soul.
Uni qalbingning tubida saqla
And if you hurt me
Va agarda sen menga azob bag'ishlasang
Well that's okay baby only words bleed
Bu juda yaxshi bolakay, faqat so'zlargina qon to'kadi
Inside these pages you just hold me
Bu sahifalar ichida faqat sen meni kutasan
And I won't ever let you go.
Va men hech qachon seni ketishinga yo'l qo'ymayman

Thank you for reading Qiziqarli Lar Tarjimai Ed Sheeran - Photograph (Uzbek Lyrics Translation) O'zbek Tarjimai. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#uzbeklyrics
#depolyrics
#photograph


[Outro]
When I'm away
Men ketganimda
I will remember how you kissed me
Sening qanday o'pganingni yodda tutaman
Under the lamppost
Simyog'och ostida
Back on 6th street
Orqadagi 6-ko'chada
Hearing you whisper through the phone
Sening telefonda pichirlashingni tinglab
Wait for me to come home.
Meni uyga kelishimni kut