Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Polish Lyrics Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Polish Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Polish Translation) Polski Tlumacz 


[Verse 1: Post Malone]
Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Ja i Kurt czujemy to samo, zbyt dużo przyjemności zamienia się w ból
My girl spites me in vain, all I do is complain
Moja dziewczyna porzuciła mnie w próżnie, wszystko co robię to narzekam
She needs something to change, need to take off the edge
Potrzebuję coś zmienić, potrzebuję zejść z krawędzi
So fuck it all tonight
Więc pierdol to wszystko dziś
And don't tell me to shut up
I nie mów mi, że mam się zamknąć
When you know you talk too much
Kiedy wiesz, że mówisz zbyt dużo
But you don't got shit to say
Ale nie masz nic do powiedzenia

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Chcę wyrzucić cię z mojej głowy
I want you out of my bedroom tonight
Chcę wyrzucić cię z mojej sypialni tego wieczoru
There's no way I could save you
Nie ma drogi, dzięki której mógłbym cię uratować
'Cause I need to be saved, too
Cóż, ja też muszę być uratowany
I'm no good at goodbyes
Nie jestem dobry w pozegnaniach

[Verse 2: Post Malone]
We're both acting insane, but too stubborn to change
Razem zachowujemy się skrajnie, lecz zbyt zbuntowani by się zmienić
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Teraz pije znów, 80 powodów w mych żyłach
And my fingertips stained, looking over the edge
A moje palce poplamione, patrząc z za krawędzi
Don't fuck with me tonight
Nie pierdol sie że mną dziś
Said you needed this heart then you got it
Mówiłaś potrzebowałaś tego serca później je miałaś
Turns out that it wasn't what you wanted
wychodzi, że to nie było to czego chciałaś
And we wouldn't let go and we lost it
I nie powinniśmy puszczać i straciliśmy to
Now I'm a goner
Teraz jestem uciekinierem

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Chcę wyrzucić cię z mojej głowy
I want you out of my bedroom tonight
Chcę wyrzucić cię z mojej sypialni tego wieczoru
There's no way I could save you
Nie ma drogi, dzięki której mógłbym cię uratować
'Cause I need to be saved, too
Cóż, ja też muszę być uratowany
I'm no good at goodbyes
Nie jestem dobry w pozegnaniach

Piosenka Lyric Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Polish Translation) Polski Tlumacz

[Verse 3: Young Thug]
I want you right in my life
Chcem Cię na miejscu w swym życiu
I want you back here tonight
Chcem Cię z powrotem dziś
I'm tryna to cut you no knife
Próbowałe pociąć Cię bez noża
I wanna slice you and dice you
Chcem pokroic i skostkować Cię
My heart get possessive, it got you precise
Moje serce stało się zaborcze, nakierowalem Cię
Can you not turn off the TV? I'm watching the fight
możesz nie wyłączać TV? oglądam walkę
I flood the garage, blue diamond, no shark
Zalalem garaż, niebieski diament, nie rekin
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Jesteś żywą lalką Barbie, to Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Nie potrzebujesz kluczyków by prowadzić, twoje auto ciągle działa
I just wanna see the side, the one that's unbothered
Chce zobaczyć inną stronę, tą która nie jest odkryta
And I don't want you never go outside
Nie chce ,żebyś nigdy nie wychodziła na zewnątrz
I promise if they play, my nigga sliding'
Obiecuję że zagram, moja nigga przesuwająca
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
Pieprzę ją i autobus dalej jedzie
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeee, yeee, yeee, yeee, yeee

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Chcę wyrzucić cię z mojej głowy
I want you out of my bedroom tonight
Chcę wyrzucić cię z mojej sypialni tego wieczoru
There's no way I can save you
Nie ma opcji bym mógł cię uratować
Because I need to be saved too
ponieważ ja też muszę być uratowany
I'm no good at goodbyes
Nie jestem dobry w pozegnaniach

[Outro: Post Malone & Young Thug]
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
I'm no good at goodbyes
Nie jestem dobry w pozegnaniach
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
Goodbye, goodbye, goodbye
żegnaj, żegnaj, żegnaj
I'm no good at goodbyes
Nie jestem dobry w pozegnaniach

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Piosenka Lyric Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Polish Translation) Polski Tlumacz. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Follow Post Malone Online

Instagram: https://instagram.com/postmalone
Facebook: https://facebook.com/postmalone
Twitter: https://twitter.com/postmalone

Download “Goodbyes" here:

Shazam: https://www.shazam.com/artist/200662979/post-malone
Website: http://www.postmalone.com
YouTube Music: https://music.youtube.com/watch
iTunes Store: https://music.apple.com/id/album/1470524778
Google Play: https://play.google.com/store/music/album/Post_Malone
Amazon Music: https://www.amazon.com/gp/product/B07TKZ2RKN
Pandora: http://pandora.com/artist/post-malone/
Deezer: https://www.deezer.com/album/102385452
Soundcloud: https://soundcloud.com/postmalone/
Spotify: https://open.spotify.com/album/
Tidal: https://listen.tidal.com/album/112331341
Apple Music: https://music.apple.com/id/album/1470523856