Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric I Love You 3000 - Stephanie Poetri (Polish Lyrics Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric I Love You 3000 - Stephanie Poetri (Polish Translation) Polski Tlumacz


Piosenka Lyric I Love You 3000 - Stephanie Poetri (Polish Translation) Polski Tlumacz
DEPOLYRICS COM

[intro]
Baby, take my hand
Kochanie złap mnie za ręke
I want you to be my husband
Chcę byś był moim mężem
Cause you're my Iron Man
Bo jesteś moim Iron Man'em
And I love you three thousand
I kocham cię razy 3000
Baby, take a chance
Kochanie, zaryzykuj
Cause I want this to be something
Bo chcę żeby to było czymś
Straight out of a Hollywood movie
Prosto z Holllywoodzkiego filmu

[Verse 1]
I see you standing there
I widzę Cię stojącego tam
In your Hulk outerwear
W odzieży wierzchniej Hulka
And all I can think
I wszystko o czym mogę myśleć
Is where is the ring
Jest to gdzie jest pierścionek
Cause I know you wanna ask
I wiem że chcesz się zapytać
Scared the moment will pass
Przestraszony że moment minie
I can see it in your eyes
Widzę to w twoich oczach
Just take me by surprise
Więc weź mnie z zaskoczenia

[Pre-Chorus]
And all my friends they tell me they see
I wszyscy moi przyjaciele mówili mi że widzieli
You planing to get on one knee
Jak planujesz uklęknąć na kolano
But I want it to be out of the blue
Ale chcę żeby to nie było tak
So make sure I have no clue
Więc miej pewność że nie będę wiedzieć
When you ask
Kiedy zapytasz

Piosenka Lyric I Love You 3000 - Stephanie Poetri (Polish Translation) Polski Tlumacz

[Chorus]
Baby, take my hand
Kochanie złap mnie za ręke
I want you to be my husband
Chcę byś był moim mężem
Cause you're my Iron Man
Bo jesteś moim Iron Man'em
And I love you three thousand
I kocham cię razy 3000
Baby, take a chance
Kochanie, zaryzykuj
Cause I want this to be something
Bo chcę żeby to było czymś
Straight out of a Hollywood movie
Prosto z Holllywoodzkiego filmu

[Verse 2]
Now we're having dinner
Teraz jemy obiad
And baby you're my winner
I ty kochanie jesteś moim zwycięscą
I see the way you smile
Widzę W jaki sposób się uśmiechasz
You're thinking about the aisle
Myślisz o przejściu
You reach in your pocket
Sięgając do kieszeni
Emotion unlocking
Emocje uwolnione
And before you could ask
I zanim mogłeś zapytać
I answer too fast
Odpowiedziałam zbyt szybko

[Pre-Chorus]
And all my friends they tell me they see
I wszyscy moi przyjaciele mówili mi że widzieli
You planing to get on one knee
Jak planujesz uklęknąć na kolano
So now I can't stop thinking about you
Teraz nie mogę przestać o tobie myśleś
I figured out all the clues
Wymyśliłam wszystkie wslazówki
So now I ask
Więc teraz zapytam

[Chorus]
Baby, take my hand
Kochanie złap mnie za ręke
I want you to be my husband
Chcę byś był moim mężem
Cause you're my Iron Man
Bo jesteś moim Iron Man'em
And I love you three thousand
I kocham cię razy 3000
Baby, take a chance
Kochanie, zaryzykuj
Cause I want this to be something
Bo chcę żeby to było czymś
Straight out of a Hollywood movie
Prosto z Holllywoodzkiego filmu

[Post-Chorus]
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
No spoilers please
Żadnych spojlerów prosze
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
No spoilers please
Żadnych spojlerów prosze

[Chorus]
Baby, take my hand
Kochanie złap mnie za ręke
I want you to be my husband
Chcę byś był moim mężem
Cause you're my Iron Man
Bo jesteś moim Iron Man'em
And I love you three thousand
I kocham cię razy 3000
Baby, take a chance
Kochanie, zaryzykuj
Cause I want this to be something
Bo chcę żeby to było czymś
Straight out of a Hollywood movie, baby
Prosto z hollywodzkiego filmu kochanie

[Post-Chorus]
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
No spoilers please
Żadnych spojlerów prosze
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
No spoilers please
Żadnych spojlerów prosze
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
No spoiler please
Żadnych spojlerów prosze
Pa da da da da dam
Pa da da da da dam
And I love you three thousand
I kocham cię razy 3000

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Piosenka Lyric I Love You 3000 - Stephanie Poetri (Polish Translation) Polski Tlumacz. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

7426