Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Song Lyrics Vertaling Ed Sheeran - Photograph (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse

Song Lyrics Vertaling Ed Sheeran - Photograph (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse

[Verse 1]
Loving can hurt
Liefde kan pijn doen
Loving can hurt sometimes
Liefde kan soms pijn doen
But it's the only thing
Maar het is het enige
That I know.
Dat ik weet
And when it gets hard
En als het moeilijk wordt
You know it can get hard sometimes
Weet je dat het soms moeilijk kan worden
It is the only thing that makes us feel alive.
Het is het enige dat ons laat voelen dat we leven

Song Lyrics Vertaling Ed Sheeran - Photograph (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
We houden deze liefde in een foto
We make these memories for ourselves
We maken deze herinneringen voor onszelf
Where our eyes are never closing
Waar onze ogen nooit sluiten
Hearts are never broken
Harten kunnen nooit breken
And time's forever frozen still.
En tijd staat voor altijd bevroren

[Chorus 1]
So you can keep me
Zodat je me kunt houden
Inside the pocket
In de zakken
Of your ripped jeans
Van je gescheurde jeans
Holdin' me closer
Mij dichter bij houden
Till our eyes meet
Tot onze ogen ontmoeten
You won't ever be alone
Je zult nooit alleen zijn
Wait for me to come home.
Wacht op me tot ik thuis kom

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Liefde kan helen
Loving can mend your soul
Liefde kan je ziel herstellen
And is the only thing
En het is het enige ding
That I know (know)
Dat ik weet (weet)
I swear it will get easier
Ik zweer dat het makkelijker wordt
Remember that with every piece of ya
Onthou dat met alles wat je hebt
And it's the only thing we take with us when we die.
En het is het enige wat we met ons meenemen als we sterven

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
We houden deze liefde in een foto
We make these memories for ourselves
We maken deze herinneringen voor onszelf
Where our eyes are never closing
Waar onze ogen nooit sluiten
Our hearts were never broken
Harten nooit breken
And time's forever frozen still.
En tijd staat voor altijd bevroren

[Chorus 2]
So you can keep me
Zodat je me kunt houden
Inside the pocket
In de zakken
Of your ripped jeans
Van je gescheurde jeans
Holdin' me closer
Mij dichter bij houden
Till our eyes meet
Tot onze ogen ontmoeten
You won't ever be alone.
Je zal nooit alleen zijn
And if you hurt me
En als je me pijn doet
Well that's okay baby only words bleed
Nou, dat is oké liefje alleen woorden bloeden
Inside these pages you just hold me
Binnen deze pagina's houd je me vast
And I won't ever let you go.
En ik zal je nooit laten gaan
Wait for me to come home
Wacht op mij tot ik thuis kom
Wait for me to come home
Wacht op mij tot ik thuis kom
Wait for me to come home
Wacht op mij tot ik thuis kom
Wait for me to come home.
Wacht op me tot ik thuis kom

[Bridge]
Oh you can fit me
Oh je kunt me stoppen
Inside the necklace you got when you were 16
In de ketting die je kreeg toen je 16 was
Next to your heartbeat
Naast je hartslag
Where I should be
Waar ik hoor te zijn
Keep it deep within your soul.
Bewaar het diep in je ziel
And if you hurt me
En als je me pijn doet
Well that's okay baby only words bleed
Nou, dat is oké liefje alleen woorden bloeden
Inside these pages you just hold me
Binnen deze pagina's houd je me vast
And I won't ever let you go.
En ik zal je nooit laten gaan

Thank you for reading Song Lyrics Vertaling Ed Sheeran - Photograph (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#photograph
#depolyrics
#dutchlyrics


[Outro]
When I'm away
Als ik weg ben
I will remember how you kissed me
Zal ik onthouden hoe je me kuste
Under the lamppost
Onder de lantaarnpaal
Back on 6th street
Terug op 6th street
Hearing you whisper through the phone
Jou horen fluisteren door de telefoon
Wait for me to come home.
Wacht op me tot ik thuis kom