Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sangtekst Someone You Loved - Lewis Capaldi (Norwegian Lyrics Translation) Norsk Oversettelse

Sangtekst Someone You Loved - Lewis Capaldi (Norwegian Translation) Norsk Oversettelse

Sangtekst Someone You Loved - Lewis Capaldi (Norwegian Translation) Norsk Oversettelse
DEPOLYRICS COM

[Verse 1]
I'm going under and this time I fear there's no one to save me
jeg går under og denne gangen frykter jeg at det er ingen som redder meg
This all or nothing really got a way of driving me crazy
dette "alt eller ingenting" gjør meg gal
I need somebody to heal
jeg trenger noen å lege
Somebody to know
noen å kjenne
Somebody to have
noen å ha
Somebody to hold
noen å holde
It's easy to say, but it's never the same
Det er lett å si, men det er aldri det samme
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
jeg trur jeg likte at du nummet smerten

[Chorus]
Now the day bleeds into nightfall
Nå blør dagen over til natten
And you're not here
og du er ikke her
To get me through it all
til å få meg gjennom det
I let my guard down
jeg følte ikke med
And then you pulled the rug
så dro du i teppet
I was getting kinda used to being someone you loved
jeg hadde blitt vant med å være noen du elsket

[Verse 2]
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
Jeg går under og jeg frykter det ikke er noen å snu meg til
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Denne alt eller ingenting måten å elske på for meg til å sove uten deg
Now, I need somebody to know
Nå trenger jeg noen å kjenne
Somebody to heal
Noen å lege
Somebody to have
noen å ha
Just to know how it feels
får å kjenne på hvordan det føles
It's easy to say, but it's never the same
Det er lett å si, men det er aldri det samme
I guess I kinda liked the way you helped me escape
jeg trur jeg likte måten du hjalp meg rømme

Sangtekst Someone You Loved - Lewis Capaldi (Norwegian Translation) Norsk Oversettelse

[Chorus]
Now the day bleeds into nightfall
Nå blør dagen over til natten
And you're not here
og du er ikke her
To get me through it all
til å få meg gjennom det
I let my guard down
jeg følte ikke med
And then you pulled the rug
så dro du i teppet
I was getting kinda used to being someone you loved
jeg hadde blitt vant med å være noen du elsket

[Bridge]
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
Og jeg har en tendens til å lukke øynene når det gjor vondt av og til
I fall into your arms
Jeg faller i dine armer
I'll be safe in your sound till I come back around
Jeg vil være trygg med deg til jeg kommer meg

[Chorus]
For now the day bleeds into nightfall
For nå blør dagen inn i natten
And you're not here
og du er ikke her
To get me through it all
til å få meg gjennom det
I let my guard down
jeg følte ikke med
And then you pulled the rug
så dro du i teppet
I was getting kinda used to being someone you loved
jeg hadde blitt vant med å være noen du elsket
But now the day bleeds into nightfall
Men nå blør dagen inn i natten
And you're not here
og du er ikke her
To get me through it all
til å få meg gjennom det
I let my guard down
jeg følte ikke med
And then you pulled the rug
så dro du i teppet
I was getting kinda used to being someone you loved
jeg hadde blitt vant med å være noen du elsket
I let my guard down
jeg følte ikke med
And then you pulled the rug
så dro du i teppet
I was getting kinda used to being someone you loved
jeg hadde blitt vant med å være noen du elsket

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Sangtekst Someone You Loved - Lewis Capaldi (Norwegian Lyrics Translation) Norsk Oversettelse. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#LewisCapaldi
#SomeoneYouLoved
#DepoLyrics

Download Song Someone You Loved - Lewis Capaldi: https://lewiscapaldi.lnk.to/LC_SYL


Get Lewis Capaldi debut album "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" here: https://lewiscapaldi.lnk.to/Divinely

Stream / Download Song Someone You Loved - Lewis Capaldi: