Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenki Lyric Ed Sheeran - Photograph (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski

Tłumaczenie Piosenki Lyric Ed Sheeran - Photograph (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski

[Verse 1]
Loving can hurt
Miłość może ranić
Loving can hurt sometimes
Miłość może czasem ranić
But it's the only thing
Ale jest jedyną rzeczą
That I know.
Którą znam.
And when it gets hard
I kiedy to staje się trudne
You know it can get hard sometimes
Wiesz, czasem to może stać się trudne
It is the only thing that makes us feel alive.
Jest jedyną rzeczą, która sprawia, że czujemy, że żyjemy

Tłumaczenie Piosenki Lyric Ed Sheeran - Photograph (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Zatrzymujemy tą miłość w zdjęciu
We make these memories for ourselves
Stworzyliśmy te wspomnienia dla siebie
Where our eyes are never closing
Tam, gdzie nasze oczy nigdy się nie zamykają
Hearts are never broken
Serca nigdy nie łamią
And time's forever frozen still.
A czas jest na zawsze zatrzymany.

[Chorus 1]
So you can keep me
Więc możesz mnie zatrzymać
Inside the pocket
W kieszeni
Of your ripped jeans
Twoich potarganych dżinsów
Holdin' me closer
Trzymając mnie bliżej
Till our eyes meet
Dopóki nasze oczy się spotkają
You won't ever be alone
Nie będziesz już kiedykolwiek samotna
Wait for me to come home.
Poczekaj, aż wrócę do domu

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Miłość może wyleczyć
Loving can mend your soul
Miłość może naprawić twoją duszę
And is the only thing
I jest jedyną rzeczą
That I know (know)
Która znam (znam)
I swear it will get easier
Obiecuję, że będzie łatwiej
Remember that with every piece of ya
Pamiętaj to każdą cząstką siebie
And it's the only thing we take with us when we die.
I jest jedyna rzeczą, którą zabieramy ze sobą kiedy umieramy.

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Zatrzymujemy tą miłość w zdjęciu
We make these memories for ourselves
Stworzyliśmy te wspomnienia dla siebie
Where our eyes are never closing
Tam, gdzie nasze oczy nigdy się nie zamykają
Our hearts were never broken
Nasze serca nigdy się nie łamią
And time's forever frozen still.
A czas jest na zawsze zatrzymany.

[Chorus 2]
So you can keep me
Więc możesz mnie zatrzymać
Inside the pocket
W kieszeni
Of your ripped jeans
Twoich potarganych dżinsów
Holdin' me closer
Trzymając mnie bliżej
Till our eyes meet
Dopóki nasze oczy się spotkają
You won't ever be alone.
Nigdy nie będziesz sama
And if you hurt me
I jeśli mnie zranisz
Well that's okay baby only words bleed
To w porządku, kochanie, tylko słowa krwawią
Inside these pages you just hold me
Zatrzymałaś mnie pośród tych stron
And I won't ever let you go.
I nigdy nie pozwolę Ci odejść.
Wait for me to come home
Poczekaj, aż wrócę do domu
Wait for me to come home
Poczekaj, aż wrócę do domu
Wait for me to come home
Poczekaj, aż wrócę do domu
Wait for me to come home.
Poczekaj, aż wrócę do domu.

[Bridge]
Oh you can fit me
Oh, możesz mnie schować
Inside the necklace you got when you were 16
W naszyjniku, który dostałaś, kiedy miałaś szesnaście lat
Next to your heartbeat
Obok bicia Twojego serca
Where I should be
Gdzie powinienem być
Keep it deep within your soul.
Zatrzymany głęboko w Twojej duszy.
And if you hurt me
I jeśli mnie zranisz
Well that's okay baby only words bleed
To w porządku, kochanie, tylko słowa krwawią
Inside these pages you just hold me
Zatrzymałaś mnie pośród tych stron
And I won't ever let you go.
I nigdy nie pozwolę Ci odejść

Thank you for reading Tłumaczenie Piosenki Lyric Ed Sheeran - Photograph (Polish Translation) Tłumaczenie na język Polski. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#photograph
#depolyrics
#polishtranslation


[Outro]
When I'm away
Kiedy jestem daleko
I will remember how you kissed me
Będę pamiętał jak mnie całowałaś
Under the lamppost
Pod słupem latarni
Back on 6th street
Na tyłach Szóstej Ulicy
Hearing you whisper through the phone
Słysząc Cię szepcącą przez telefon
Wait for me to come home.
Poczekaj, aż wrócę do domu