Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric Someone You Loved - Lewis Capaldi (Polish Lyrics Translation) Polski Tłumacz

Piosenka Lyric Someone You Loved - Lewis Capaldi (Polish Translation) Polski Tłumacz

Piosenka Lyric Someone You Loved - Lewis Capaldi (Polish Translation) Polski Tłumacz


[Verse 1]
I'm going under and this time I fear there's no one to save me
Poddaję się i tym razem obawiam się, że nikt mnie nie uratuje
This all or nothing really got a way of driving me crazy
To wszystko albo nic, naprawdę doprowadziło mnie do szaleństwa
I need somebody to heal
Potrzebuję kogoś, aby się wyleczyć

Somebody to know
Kogoś żeby znać
Somebody to have
Kogoś żeby mieć
Somebody to hold
Kogoś żeby trzymać
It's easy to say
Łatwo powiedzieć
But it's never the same
Ale nigdy nie jest tak samo
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Chyba podobał mi się sposób, w jaki otępiałaś cały ból

[Chorus]
Now the day bleeds
Teraz dzień krwawi
Into nightfall
Do zmroku
And you're not here
A ciebie tu nie ma,
To get me through it all
Aby mi przez to pomóc
I let my guard down
Straciłem czujność wokół ciebie
And then you pulled the rug
A potem nagle zmieniłaś zasady
I was getting kinda used to being someone you loved
Przyzwyczajałem się do bycia kimś, kogo kochałaś

[Verse 2]
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
Poddaję się i tym razem obawiam się, że nie ma się do kogo zwrócić
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
To wszystko lub nic z miłości sprawia, że ​​śpię bez ciebie
Now, I need somebody to know
Teraz potrzebuję kogoś, żeby znać
Somebody to heal
Kogoś, aby się wyleczyć
Somebody to have
Kogoś żeby mieć
Just to know how it feels
Tylko żeby wiedzieć, jak to jest
It's easy to say but it's never the same
Łatwo powiedzieć, ale nigdy nie jest tak samo
I guess I kinda liked the way you helped me escape
Chyba lubiłem sposób, w jaki pomogłaś mi uciec

Piosenka Lyric Someone You Loved - Lewis Capaldi (Polish Translation) Polski Tłumacz

[Chorus]
Now the day bleeds
Teraz dzień krwawi
Into nightfall
Do zmroku
And you're not here
A ciebie tu nie ma,
To get me through it all
Aby mi przez to pomóc
I let my guard down
Straciłem czujność wokół ciebie
And then you pulled the rug
A potem nagle zmieniłaś zasady
I was getting kinda used to being someone you loved
Przyzwyczajałem się do bycia kimś, kogo kochałaś

[Bridge]
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
I zwykle zamykam oczy, gdy czasem boli
I fall into your arms
Wpadam w twoje ramiona
I'll be safe in your sound til I come back around
Będę bezpieczny w twoim głosie, dopóki nie wrócę

[Chorus]
For now the day bleeds
Na razie dzień krwawi
Into nightfall
Do zmroku
And you're not here
A ciebie tu nie ma,
To get me through it all
Aby mi przez to pomóc
I let my guard down
Straciłem czujność wokół ciebie
And then you pulled the rug
A potem nagle zmieniłaś zasady
I was getting kinda used to being someone you loved
Przyzwyczajałem się do bycia kimś, kogo kochałaś

But now the day bleeds
Ale teraz dzień krwawi
Into nightfall
Do zmroku
And you're not here
A ciebie tu nie ma,
To get me through it all
Aby mi przez to pomóc
I let my guard down
Straciłem czujność wokół ciebie
And then you pulled the rug
A potem nagle zmieniłaś zasady
I was getting kinda used to being someone you loved
Przyzwyczajałem się do bycia kimś, kogo kochałaś

[Outro]
I let my guard down
Straciłem czujność wokół ciebie
And then you pulled the rug
A potem nagle zmieniłaś zasady
I was getting kinda used to being someone you loved
Przyzwyczajałem się do bycia kimś, kogo kochałaś

Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Piosenka Lyric Someone You Loved - Lewis Capaldi (Polish Translation) Polski Tłumacz. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Song Available Here: https://lewiscapaldi.lnk.to/LC_SYL


Get Lewis Capaldi debut album "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" here: https://lewiscapaldi.lnk.to/Divinely

Stream / Buy Lewis Capaldi:

Apple Music: https://music.apple.com/id/album/1452618876
Spotify: https://open.spotify.com/playlist/
iTunes: https://music.apple.com/id/album/
Google Play: https://play.google.com/store/music/
Music Amazon: https://music.amazon.com/albums/B07K8SNN9L
Youtube Music: https://music.youtube.com/channel/
Tidal: https://listen.tidal.com/track/111610009
Deezer: http://www.deezer.com/track/582143242
Napster: https://de.napster.com/artist/lewis-capaldi/