Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sångtexter Thank U, Next - Ariana Grande (Swedish Lyrics Translation) Svensk översättning

Sångtexter Thank U, Next - Ariana Grande (Swedish Translation) Svensk översättning

Sångtexter Thank U, Next - Ariana Grande (Swedish Translation) Svensk översättning


[Verse 1]
Thought I'd end up with Sean
Trodde att jag skulle sluta med Sean
But he wasn't a match
Men han var inte en match
Wrote some songs about Ricky
Skrev några låtar om Ricky

Now I listen and laugh
Nu lyssnar jag och skrattar
Even almost got married
Gifte nästan till o med mig
And for Pete, I'm so thankful
Och för Pete, är jag så tacksam
Wish I could say "thank you" to Malcolm
Önskar jag kunde säga "tack" till Malcolm
'Cause he was an angel
För att han var en ängel

[Pre-Chorus]
One taught me love
En lärde mig kärlek
One taught me patience
En lärde mig tålamod
And one taught me pain
Och en lärde mig smärta
Now, I'm so amazing
Nu, är jag så fantastisk
Say I've loved and I've lost
Säg, jag har älskat och förlorat
But that's not what I see
Men det är inte vad jag ser
So, look what I got
Så, se vad jag har
Look what you taught me
Kolla vad du lärt mig
And for that, I say
Och för det, säger jag

[Chorus]
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jag är så jävla tacksam för mitt ex
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
I'm so fuckin'...
Jag är så jävla..

Sångtexter Thank U, Next - Ariana Grande (Swedish Translation) Svensk översättning

[Verse 2]
Spend more time with my friends
Spendera mer tid med mina vänner
I ain't worried 'bout nothin'
Jag är inte orolig över någonting
Plus, I met someone else
Plus, att jag träffade någon annan
We havin' better discussions
Vi har bättre diskussioner
I know they say I move on too fast
Jag vet att de säger att jag går vidare för snabbt
But this one gon' last
Men denna kommer att hålla
'Cause her name is Ari
För att hennes namn är Ari
And I'm so good with that (so good with that)
Och jag är så okej med det (så okej med det)

[Pre-Chorus]
She taught me love (love)
Hon lärde mig kärlek (kärlek
She taught me patience (patience)
Hon lärde mig tålamod (tålamod)
How she handles pain (pain)
Hur hon hanterar smärta (smärta)
That shit's amazing (yeah, she's amazing)
Det skitet är fantastiskt (yeah, hon är fantstisk)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
Jag har älskat och jag har förlorat (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
Men det är inte vad jag ser (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
För kolla vad jag har hittat (yeah, yeah)
Ain't no need for searching
Krävs ingen sökning
And for that, I say
Och för det, säger jag

[Chorus]
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next (thank you)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jag är så jävla tacksam för mitt ex
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next (said thank you, next)
Tack så mycket, nästa (sa tack så mycket, nästa)
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jag är så jävla tacksam för mitt ex

[Post-Chorus]
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
I'm so fucking...
Jag är så jävla...

[Bridge]
One day I'll walk down the aisle
En dag kommer jag gå ner för altaret
Holding hands with my mama
Håller hand med min mamma
I'll be thanking my dad
Jag kommer att tacka min pappa
'Cause she grew from the drama
För att hon växte från dramat

Only wanna do it once, real bad
Vill bara göra det en gång, riktigt dåligt
Gon' make that shit last
Kommer att få den skiten att hålla
God forbid something happens
Gud förbjud att någonting händer
Least this song is a smash (song is a smash)
Om inte denna låten är en katastrof (låten är katastrof)

[Pre-Chorus]
I've got so much love (love)
Jag har fått så mycket kärlej (kärlek)
Got so much patience (patience)
Fått så mycket tålamod (tålamod)
I've learned from the pain (pain)
Jag har lärt mig av smärtan (smärtan)
I turned out amazing (turned out amazing)
Jag har blivit fantastisk (blivit fantastisk)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
Jag har älskat och jag har förlorat (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
Men det är inte vad jag ser (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
För kolla vad jag har hittat (yeah, yeah)
Ain't no need for searching
Krävs ingen sökning
And for that, I'll say
Och med det. säger jag

[Chorus]
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jag är så jävla tacksam för mitt ex
Thank you, next (thank you, next)
Tack så mycket, nästa (tack så mycket, nästa)
Thank you, next (said thank you, next)
Tack så mycket, nästa (sa tack så mycket, nästa)
Thank you, next (next)
Tack så mycket, nästa (nästa)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jag är så jävla tacksam för mitt ex

[Post-Chorus]
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Yeah, yee
Yeah, yee
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Thank you, next
Tack så mycket, nästa
Yeah, yee
Yeah, yee


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Sångtexter Thank U, Next - Ariana Grande (Swedish Translation) Svensk översättning. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.