Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric Thank U, Next - Ariana Grande (Polish Lyrics Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric Thank U, Next - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric Thank U, Next - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz 


[Verse 1]
Thought I'd end up with Sean
Myślałam, że zostanę z Sean'em
But he wasn't a match
Ale do mnie nie pasował
Wrote some songs about Ricky
Napisałam kilka piosenek o Ricky'm

Now I listen and laugh
Teraz ich słucham i się śmieję
Even almost got married
Nawet prawie wyszłam za mąż
And for Pete, I'm so thankful
I dla Pete'a jestem bardzo wdzięczna
Wish I could say "thank you" to Malcolm
Chciałabym powiedzieć "dziękuję" Malcolmowi
'Cause he was an angel
Bo był aniołem

[Pre-Chorus]
One taught me love
Jeden nauczył mnie miłości
One taught me patience
Jeden nauczył mnie cierpliwości
And one taught me pain
I jeden nauczył mnie bólu
Now, I'm so amazing
Teraz jestem wspaniała
Say I've loved and I've lost
Mówią kochałam i straciłam
But that's not what I see
Ale to nie to, co widzę
So, look what I got
Więc, popatrz co mam
Look what you taught me
Popatrz, czego mnie nauczyłeś
And for that, I say
I dlatego mówię

[Chorus]
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
Thank you, next
Dziękuję, następny
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jestem cholernie wdzięczna mojemu byłemu
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
I'm so fuckin'...
Jestem cholernie...

Piosenka Lyric Thank U, Next - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz

[Verse 2]
Spend more time with my friends
Spędzam więcej czasu z przyjaciółmi
I ain't worried 'bout nothin'
Nie przejmuję się niczym
Plus, I met someone else
Poza tym, spotkałam kogoś jeszcze
We havin' better discussions
Prowadzimy coraz lepsze rozmowy
I know they say I move on too fast
Wiem, mówią, że za szybko się poruszam dalej
But this one gon' last
Ale ta znajomość będzie trwać
'Cause her name is Ari
Bo jej imię to Ari
And I'm so good with that (so good with that)
I jestem z tego zadowolona ( z tego zadowolona)

[Pre-Chorus]
She taught me love (love)
Ona nauczyła mnie miłości (miłości)
She taught me patience (patience)
Ona nauczyła mnie cierpliwości (cierpliwości)
How she handles pain (pain)
I ona utrzymuje cały ten ból (ból)
That shit's amazing (yeah, she's amazing)
To gówno jest wspaniałe (tak, ona jest wspaniała)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
Kochałam i trafiłam (tak tak)
But that's not what I see (yeah, yeah)
Ale patrzę na to inaczej (tak tak)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Popatrz tylko co znalazłam (tak tak)
Ain't no need for searching
Nie ma potrzeby szukania
And for that, I say
I dlatego mówię

[Chorus]
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next (thank you)
Dziękuję, następny (dziękuję)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jestem cholernie wdzięczna mojemu byłemu
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next (said thank you, next)
Dziękuję, następny (powiedziałam dziękuję, następny)
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jestem cholernie wdzięczna mojemu byłemu

[Post-Chorus]
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
I'm so fucking...
Jestem tak cholernie...

[Bridge]
One day I'll walk down the aisle
Pewnegi dnia będę szła do ołtarza
Holding hands with my mama
Trzymając rękę mojej mamy
I'll be thanking my dad
Będę dziękować mojemu tacie
'Cause she grew from the drama
Bo ona wyrosła z problemów
Only wanna do it once, real bad
Chce zrobić to tylko raz, naprawdę źle
Gon' make that shit last
Sprawię, że to gówno będzie trwało
God forbid something happens
Boże, zabroń temu, by cokolwiek się stało
Least this song is a smash (song is a smash)
Przynajmniej piosenka jest hitem (piosenka jest hitem)

[Pre-Chorus]
I've got so much love (love)
Mam wiele miłości (miłości)
Got so much patience (patience)
Mam wiele cierpliwości (cierpliwości)
I've learned from the pain (pain)
Nauczyłam się od bólu (bólu)
I turned out amazing (turned out amazing)
Okazałam się być niesamowita (okazałam się być niesamowita)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
Kochałam i trafiłam (tak tak)
But that's not what I see (yeah, yeah)
Ale patrzę na to inaczej (tak tak)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Popatrz tylko co znalazłam (tak tak)
Ain't no need for searching
Nie ma potrzeby szukania
And for that, I'll say
I dlatego powiem

[Chorus]
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next
Dziękuję, następny
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jestem cholernie wdzięczna mojemu byłemu
Thank you, next (thank you, next)
Dziękuję, następny (dziękuję, następny)
Thank you, next (said thank you, next)
Dziękuję, następny (powiedziałam dziękuję, następny)
Thank you, next (next)
Dziękuję, następny (następny)
I'm so fuckin' grateful for my ex
Jestem cholernie wdzięczna mojemu byłemu

[Post-Chorus]
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
Yeah, yee
Tak, tak
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
Thank you, next
Dziękuję, następny
Yeah, yee
Tak, tak


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Piosenka Lyric Thank U, Next - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz . Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.