Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sångtexter Solo - Clean Bandit, Demi Lovato (Swedish Lyrics Translation) Svenska Översättning

Sångtexter Solo - Clean Bandit, Demi Lovato (Swedish Translation) Svenska Översättning

 Sångtexter Solo - Clean Bandit, Demi Lovato (Swedish Translation) Svenska Översättning


[Intro: Kamille]
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa

Woop, woop, woop, woop, woop, woop, woop
Woop, woop, woop, woop, woop, woop, woop

[Verse 1: Demi Lovato & Kamille]
I never meant to leave you hurtin'
Jag menade aldrig att lämna dig i smärta
I never meant to do the worst thing
Jag menade aldrig att göra den värsta saken
Not to you (s-solo, solo, everybody)
Inte mot dig (e-ensam, e-ensam, allihopa)

'Cause every time I read your message
För varje gång jag läser ditt meddelande
I wish I wasn't one of your exes
Önskar jag att jag inte vore ett av dina ex
Now I'm the fool (s-solo, solo, everybody)
Nu är jag den dumma (e-ensam, e-ensam, allihopa)

[Pre-Chorus: Demi Lovato]
Since you been gone been dancing on my own
Sedan du varit borta har jag dansat för mig själv
There's boys up in my zone, but they can't turn me on
Det är killar uppe vid mig, men de kan inte ragga på mig
'Cause baby, you're the only one I'm coming for
För älskling, du är den enda jag kommer för
I can't take no more, no more, no more
Jag kan inte ta mer, inget mer, inget mer

Sångtexter Solo - Clean Bandit, Demi Lovato (Swedish Translation) Svenska Översättning

[Chorus: Demi Lovato]
I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, but I like to party
Gr-gr-gråt, men jag gillar att festa
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
Here on my own
Här ensam

I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, since the day we parted
Gr-gr-gråt, sedan dagen vi skiljdes
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
So, I do it solo
Så, jag gör det ensam

[Post-Chorus: (Demi Lovato) & Kamille]
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo
Jag gör det ensam

It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo
Jag gör det ensam

[Verse 2: Demi Lovato & (Kamille)]
Every single night I lose it I can't even hear the music
Varenda natt jag tappar det kan jag inte ens höra musiken
Without you (s-solo, solo, everybody)
Utan dig (e-ensam, e-ensam, allihopa)
Ah, yeah, yeah, yeah
Ah, yeah, yeah, yeah

Try to stop myself from callin'
Försöker stoppa mig själv från att ringa
But I really wanna know if you're with
Men jag vill verkligen veta om du är med
Someone new (s-solo, solo, everybody)
Någon ny (e-ensam, e-ensam, allihopa)

[Pre-Chorus: Demi Lovato]
Since you been gone I've been dancing on my own
Sedan du vart borta har jag dansat för mig själv
There's boys up in my zone, but they can't turn me on
Det är killar uppe vid mig, men de kan inte ragga på mig
'Cause baby, you're the only one I'm coming for
För älskling, du är den enda jag kommer för
I can't take no more, no more, no more
Jag kan inte ta mer, inget mer, inget mer

[Chorus: Demi Lovato]
I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, but I like to party
Gr-gr-gråt, men jag gillar att festa
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
Here on my own
Här ensam

I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, since the day we parted
Gr-gr-gråt, sedan dagen vi skiljdes
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
So, I do it solo
Så, jag gör det ensam

[Post-Chorus: (Demi Lovato) & Kamille]
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo
Jag gör det ensam

It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo
Jag gör det ensam

[Bridge: Demi Lovato]
Can't do it solo
Kan inte göra det ensam

[Chorus: Demi Lovato]
I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, but I like to party
Gr-gr-gråt, men jag gillar att festa
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
Here on my own (here on my own)
Här ensam (här ensam)

I wanna f-woop-woop-woop, but I'm broken hearted
Jag vill f-woop-woop-woop, men jag är hjärtekrossad
Cr-cr-cry, since the day we parted
Gr-gr-gråt, sedan dagen vi skiljdes
T-t-touch, but I got nobody
R-r-rör, men jag har ingen
So, I do it solo
Så, jag gör det ensam

[Post-Chorus: (Demi Lovato) & Kamille]
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo (it-solo, e-e-everybody)
Jag gör det ensamt (det ensam, a-a-allihopa)

It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
It-solo, e-e-everybody
Det-ensam, a-a-allihopa
It-solo, solo, everybody
Det-ensam, ensam, a-a-allihopa
I do it solo
Jag gör det ensam

[Outro: Demi Lovato]
So, I do it solo
Så, jag gör det ensam


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Sångtexter Solo - Clean Bandit, Demi Lovato (Swedish Translation) Ensam Song Lyric + Video. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.