Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Polish Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Polish Translation) Polski Tlumacz

Piosenka Lyric I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Polish Translation) Polski Tlumacz


[Intro: Camila Cabello & Shawn Mendes]
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah

[Verse 1: Camila Cabello]
He knows
On zna
Dirty secrets that I keep
Brzydkie sekrety, które ukrywam
Does he know it's killing me?
Czy on wie, że to mnie zabija?
He knows, he knows
On wie, on wie
D-d-does he know
Czy- czy czy on wie
Another's hands have touched my skin
Ręce innego dotknęły mojej skóry
I won't tell him where I've been
Nie powiem mu gdzie byłam
He knows, he knows, he knows
On wie, on wie, on wie

[Pre-Chorus: Shawn Mendes, Camila Cabello & Both]
It's tearing me apart
To rozdziera mnie na kawałki
She's slipping away (i'm slipping away)
Ona mi się wymyka (ja wymykam się)
Am I just hanging on to all the words she used to say?
Czy ja po prostu trzymam się słów, które mówiła?
The pictures on her phone
Zdjęcia na jej telefonie
She's not coming home (I'm not coming home)
Ona nie wraca do domu (ja nie wracam do domu)
Coming home, coming home
Wracam do domu, wracam do domu

[Chorus: Shawn Mendes, Shawn Mendes & Camila Cabello]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Tylko kłamała mi "Nie ma innego" (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Spójrz mi w oczy, moja miłości (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś

Piosenka Lyric I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Polish Translation) Polski Tlumacz

[Post-Chorus: Camila Cabello & Both & Shawn Mendes]
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ey)
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah, ah-ah)
I didn't mean it, no, I didn't mean it, mean it, no
Ja nie chciałam, nie, ja nie chciałem, chciałam- nie
(Ah-ah, he-ey)
(Ah-ah, he-ey)
Can't seem to let you go, can't seem to hold you close
Nie mogę Cię puścić, nie mogę trzymać Cię blisko

[Verse 2: Shawn Mendes]
I know
Ja wiem
When she looks me in the eyes
Gdy ona patrzy mi w oczy
They don't seem as bright
Nie błyszczą
No more, no more
Już więcej, już więcej
I know
Ja wiem
That she loved me at one time
Że kiedyś mnie kochała
Would I promise her that night
Czy obiecam jej tą noc
Cross my heart and hope to die
Przekroczyć moje serce i mieć nadzieję na śmierć

[Pre-Chorus: Both & Camila Cabello & Shawn Mendes]
It's tearing me apart (It's tearing me apart)
To rozdziera mnie na kawałki (to rozdziera mnie na kawałki)
She's slipping away (I'm slipping away)
Ona się wymyka (ja się wymykam)
Am I just hanging on to all the words she used to say?
Czy ja po prostu trzymam się słów, które mówiła?
The pictures on her phone (The pictures on my phone)
Zdjęcia na jej telefonie ( zdjęcie na moim telefonie)
She's not coming home (I'm not coming home)
Ona nie wraca do domu (ja nie wracam do domu)
Oh, na, na, na, yeah
Oh, na, na, na, yeah

[Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Tylko kłamała mi "Nie ma innego" (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Spójrz mi w oczy, moja miłości (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś

[Bridge: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (No, no, no)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (nie, nie, nie)
Can't seem to let you go, can't seem to keep you close
Nie mogę cię wypuścić, nie mogę cię przytulić
(Hold me close)
Trzymaj mnie blisko
Can't seem to let you go, can't seem to keep you close
Nie mogę cię wypuścić, nie mogę cię przytulić
(You know I didn't mean it, though)
(Wiesz, że nie miałam tego na myśli)
Tell me where you've been lately
Powiedz mi gdzie byłaś ostatnio
Tell me where you've been lately
Powiedz mi gdzie byłaś ostatnio
(Just hold me close)
(Po prostu trzymaj mnie blisko)
Tell me where you've been lately
Powiedz mi gdzie byłaś ostatnio
Tell me where you've been lately
Powiedz mi gdzie byłaś ostatnio
(Don't, don't, don't, don't let me go)
(Nie, nie, nie, nie zostawiaj mnie)
Can't seem to keep you close, can't seem to let you go
Nie mogę cię przytulić, nie mogę cię wypuścić
(I didn't mean it, though)
(Nie miałam tego na myśli, mimo wszystko)
I know you didn't mean it, though
Wiem, że nie miałaś tego na myśli
I know you didn't mean it, though
Wiem, że nie miałaś tego na myśli
(I don't wanna let you go)
(Nie chcę Cię zostawić)
Tell me you didn't mean it, though
Powiedz mi, ze nie miałaś tego na myśli, mimo wszystko
Tell me you didn't mean it, though (No, no, no)
Powiedz mi, że nie miałaś tego na myśli, mimo wszystko (nie, nie, nie)
(Can't seem to let you go, seem to let you go)
(Nie mogę Cię puścić, nie mogę trzymać Cię blisko)
I know you didn't mean it, though. I wanna know you mean it though
Wiem, że nie miałaś tego na myśli, mimo wszystko. Chcę wiedzieć, że nie miałaś tego na myśli
(Hold me close)
Trzymaj mnie blisko
I know you didn't mean it though
Wiem, że nie miałaś tego na myśli
I know you didn't mean it though
Wiem, że nie miałaś tego na myśli
(Just hold me close)
(Po prostu trzymaj mnie blisko)
I can't seem to let you go, can't seem to hold you close
Nie mogę Cię puścić, nie mogę trzymać Cię blisko

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Tylko kłamała mi "Nie ma innego" (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś
I know what you did last summer (Ah-ah)
Wiem co robiłaś zeszłego lata (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Spójrz mi w oczy, moja miłości (He-ey)
I know what you did last summer
Wiem co zrobiłaś zeszłego lata
Tell me where you've been
Powiedz mi gdzie byłaś

[Outro: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ey)
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah, ah-ah)
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ey)
I know, I know, I know, I know
Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Ja wiem, ja wiem, ja wiem (Ah-ah, ah-ah)
I know
Ja wiem

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Piosenka Lyric I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Polish Translation) Polski Tlumacz. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Download or stream the song now:

iTunes: http://smarturl.it/amShawnCamilaIKWYDLS
Amazon: http://smarturl.it/aShawnCamilaIKWYDLS
Google Play: http://smarturl.it/gShawnCamilaIKWYDLS
Spotify: http://smarturl.it/sShawnCamilaIKWYDLS

Handwritten Revisited Available Now!

Music / Apple: http://smarturl.it/amHandwrittenRevisit
Google Play: http://smarturl.it/gHandwrittenRevisit
Spotify: http://smarturl.it/sHandwrittenRevisit

Follow Shawn Mendes: 

Twitter: https://twitter.com/shawnmendes
Instagram: https://www.instagram.com/shawnmendes
Facebook: https://www.facebook.com/ShawnMendesOfficial
Website: https://www.shawnmendesofficial.com

Follow Camila Cabello: 

Twitter: https://twitter.com/Camila_Cabello
Instagram: https://www.instagram.com/camila_cabe/
Facebook: https://www.facebook.com/camilacabello/
Website: https://www.camilacabello.com/