Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A Thousand Years Christina Perri (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics + Video


A Thousand Years Christina Perri (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics

[Verse 1]
Heart beats fast
Hjärtat slår fort
Colors and promises
färger och löften
How to be brave?
Hur blir man modig?

How can I love when I'm afraid to fall?
Hur kan jag älska när jag är rädd för att falla?
But watching you stand alone
Men att se dig stå där ensam
All of my doubt suddenly goes away somehow
alla mina tvivel försvinner plötsligt på något sätt
One step closer
ett steg närmre

[Chorus]
I have died every day waiting for you
jag har dött, varje dag, väntat på dig
Darling, don't be afraid
älskling, var inte rädd
I have loved you
jag har älskat dig
For a thousand years
I tusen år
I'll love you for a thousand more
jag kommer älska dig i tusen fler

[Verse 2]
Time stands still
Tiden står still
Beauty in all she is
Skönhet i allt hon är
I will be brave
jag kommer bli modig
I will not let anything take away
Jag kommer inte låta någonting ta ifrån mig
What's standing in front of me
Vad som står framför mig
Every breath
varje andetag
Every hour has come to this
Varje timme har blivit till detta
One step closer
ett steg närmre

[Chorus]
I have died every day waiting for you
jag har dött, varje dag, väntat på dig
Darling, don't be afraid
älskling, var inte rädd
I have loved you
jag har älskat dig
For a thousand years
I tusen år
I'll love you for a thousand more
jag kommer älska dig i tusen fler

[Bridge]
And all along I believed I would find you
och hela tiden har jag trott att jag ska finna dig
Time has brought your heart to me
tiden har fört ditt hjärta till mig
I have loved you for a thousand years
jag har älskat dig i tusen år
I'll love you for a thousand more
jag kommer älska dig i tusen fler
One step closer
ett steg närmre
One step closer
ett steg närmre

[Chorus]
I have died every day waiting for you
jag har dött, varje dag, väntat på dig
Darling don't be afraid
Älskling, var inte rädd
I have loved you
jag har älskat dig
For a thousand years
I tusen år
I'll love you for a thousand more
jag kommer älska dig i tusen fler

[Outro]
And all along I believed I would find you
och hela tiden har jag trott att jag ska finna dig
Time has brought your heart to me
tiden har fört ditt hjärta till mig
I have loved you for a thousand years
jag har älskat dig i tusen år
I'll love you for a thousand more
jag kommer älska dig i tusen fler

Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading A Thousand Years Christina Perri (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics + Video. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.