Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài Hát Lyric Translation Backstreet Boys - I Want It That Way (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

Bài Hát Lyric Translation Backstreet Boys - I Want It That Way (Vietnamese Translation) bản dịch Việt Nam

[Intro: AJ]
Yeah
Yeah

[Verse 1: Brian & Nick]
You are my fire
Em là ngọn lửa bùng cháy trong anh
The one desire
Là người anh hằng mong ước
Believe when I say
Hãy tin vào những lời anh nói
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy
But we are two worlds apart
Nhưng chúng ta quá khác biệt
Can't reach to your heart
Thật khó có thể chạm tới trái tim của em
When you say
Khi em nói rằng
That I want it that way
Em muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như thế thôi

bài hát Lyric Translation Backstreet Boys - I Want It That Way (Vietnamese Translation) bản dịch Việt Nam
DEPOLYRICS COM

[Chorus: Nick & All]
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a heartache
Điều gì làm đôi ta đau đớn
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a mistake
Đó chỉ là một lỗi lầm thôi mà
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
I never wanna hear you say
Anh không bao giờ mong em nói
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy

Download Backstreet Boys - I Want It That Way

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2: AJ, with Brian]
Am I your fire?
Anh còn là ngọn lửa đời em không?
Your one desire
Là người em ước vọng ?
Yes I know it's too late
Anh biết rằng đã quá muộn rồi
But I want it that way
Nhưng anh muốn chuyện đôi ta cứ như vậy
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a heartache
Điều gì làm đôi ta đau đớn

[Chorus: AJ, All & Brian]
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a mistake
Đó chỉ là một lỗi lầm thôi mà
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
I never wanna hear you say
Anh không bao giờ mong em nói
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy

[Bridge 1: Kevin with AJ]
Now I can see that we've fallen apart
Giờ đây chúng ta mỗi người một nơi
From the way that it used to be, yeah
Không còn mặn mà như trước
No matter the distance
Dù cho khoảng cách chia lìa chúng ta
I want you to know
Anh muốn em biết rằng
That deep down inside of me
Sâu thẳm trong lòng anh

[Interlude: Howie]
You are my fire
Em là ngọn lửa bùng cháy trong anh
The one desire
Là người anh hằng mong ước
You are (You are, you are, you are)
Chính là em ( là em, là em, là em)

[Bridge 2: Nick & All]
Don't wanna hear you say
Không muốn nghe điều em nói
Ain't nothin' but a heartache
Điều gì làm đôi ta đau đớn
Ain't nothin' but a mistake (Don't wanna hear you say)
Điều gì khiến đôi ta sai lầm (Không muốn nghe điều em muốn nói)
I never wanna hear you say (Oh, yeah)
Anh không muốn nghe em nói (Ô-dzia)
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a heartache
Điều gì làm đôi ta đau đớn

bài hát Lyric Translation Backstreet Boys - I Want It That Way (Vietnamese Translation) bản dịch Việt Nam

[Chorus: Brian, All, (Nick) & AJ]
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothing but a mistake
Đó chỉ là lỗi lầm nhỏ thôi mà
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
I never want to hear you say (Never wanna hear you say)
Anh không muốn lắng nghe em nói (Không muốn nghe em nói điều gì cả)
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
Ain't nothin' but a heartache
Điều gì làm đôi ta đau đớn
Ain't nothin' but a mistake
Đó chỉ là một lỗi lầm thôi mà
Tell me why
Hãy nói lí do cho anh nghe
I never want to hear you say (Don't want to hear you say)
Anh không bao giờ muốn nghe em nói (Không muốn lắng nghe điều gì hết)
I want it that way
Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như Rằng anh muốn chuyện đôi ta cứ tiếp tục như vậy vậy

#BackstreetBoys
#VietnameseLyrics
#DepoLyrics

[Outro: AJ]
'Cause I want it that way
Bởi vì anh muốn chuyện đôi ta vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading bài hát Lyric Translation Backstreet Boys - I Want It That Way (Vietnamese Lyrics Translation) bản dịch Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST