Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Awit Lyric Do You Love Me - Stephanie Poetri (Filipino Lyric Translation) Pagsasalin

Awit Lyric Do You Love Me - Stephanie Poetri (Filipino Lyric Translation) Pagsasalin

[Intro]
Ooh yeah
Ooh, yeah
Oh-oh
Oh-oh

Awit Lyric Do You Love Me - Stephanie Poetri (Filipino Lyric Translation) Pagsasalin
DEPOLYRICS COM

[Verse 1]
Picking petals off of daisies
Tinatanggal ang petalo ng daisy
Thinking 'bout you on the daily
Iniisip ka sa pang araw-araw
I just wanna be the one you want
Gusto ko lang na ako ang gusto mo
I just wanna be the one you love
Gusto ko lang na ako yung mahal mo
Got me thinking you could save me
Iniisip ko na iaadya mo 'ko
Everybody think I'm crazy
Iniisip ng lahat na ako'y baliw
I just wanna be the one you touch
Gusto ko lang na ako yung mahawakan mo
I just wanna be the one you trust
Gusto lang na ako yung mapagkatiwalaan mo

[Chorus]
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah? (Yeah)
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah? (Yeah)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
(Love me, not)
(Mahalin ako, o hindi)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah?
(Do you love me?)
(Mahal mo ba 'ko?)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?

[Verse 2]
This love ticket is a one-way
Itong pag-ibig na etiketa ay isang daanan
Know your heart is my destination
Alam na ang puso mo'y aking destinasyon
Not now but maybe someday
Hindi ngayon pero siguro balang araw
We could have a different conversation
Maaari tayong magkaroon ng kakaibang pag-uusap
Even though I know you got somebody
Kahit na alam ko na meron ka na
And I got somebody too
At meron na din ako
Still counting down the hours
Binibilang pa rin ang mga oras
'Til I'm out of petals on this flower
Hanggang ako'y maubusan ng mga petalo sa bulaklak na ito

[Chorus]
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah? (Yeah)
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah? (Yeah)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
(Love me, not)
(Mahalin ako, o hindi)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah?
(Do you love me?)
(Mahal mo ba 'ko?)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?

[Bridge]
Do I ever cross your mind?
Ako ba'y nasa isip mo na?
Heaven knows you been on mine
Alam ng Langit na ika'y sa akin
You're driving me crazy
Ginagawa mo 'kong baliw
Oh baby
Oh, baby
Do I ever cross your mind?
Ako ba'y nasa isip mo na?
Heaven knows you live on mine
Alam ng Langit na naninirahan ka sa akin
You're driving me crazy
Ginagawa mo 'kong baliw
Oh baby
Oh, baby

Awit Lyric Do You Love Me - Stephanie Poetri (Filipino Lyric Translation) Pagsasalin

[Chorus]
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah? (Yeah)
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah? (Yeah)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
(Love me, not)
(Mahalin ako, o hindi)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah?
(Do you love me?)
(Mahal mo ba 'ko?)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah?
(Do you love me? Do you love me?)
(Mahal mo ba 'ko? Mahal mo ba 'ko?)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
(Love me, not)
(Mahalin ako, o hindi)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, yeah?
(Do you love me? Do you love me?)
(Mahal mo ba 'ko? Mahal mo ba 'ko?)
Do you love me, love me, love me, love me, love me, not?
Mahal mo ba 'ko, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, mahalin ako, o hindi?
(Do you love me not?)
(Mahal mo ba 'ko o hindi?)

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Awit Lyric Do You Love Me - Stephanie Poetri (Filipino Lyric Translation) Pagsasalin. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#StephaniePoetri 
#DoYouLoveMe
#DepoLyrics

Download Do You Love Me - Stephanie Poetri


Follow Stephanie Poetri