Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Překlad Písní Ed Sheeran - Photograph (Czech Lyrics Translation) České Lyrické

Překlad Písní Ed Sheeran - Photograph (Czech Lyrics Translation) České Lyrické

[Verse 1]
Loving can hurt
Láska může ublížit
Loving can hurt sometimes
Láska může někdy ublížit
But it's the only thing
ale je tou jedinou věcí,
That I know.
Kterou znám.
And when it gets hard
A se stane těžkou.
You know it can get hard sometimes
Vždyť víš, někdy se stane těžkou
It is the only thing that makes us feel alive.
je to ta jediná věc, díky níž cítíme, že žijeme

Překlad Písní Ed Sheeran - Photograph (Czech Lyrics Translation) České Lyrické
DEPOLYRICS COM

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Uchováváme tuto lásku na fotografiích
We make these memories for ourselves
Vytváříme tyto vzpomínky sami pro sebe
Where our eyes are never closing
Tam, kde se naše oči nikdy nezavírají
Hearts are never broken
srdce nejsou nikdy raněná
And time's forever frozen still.
A čas navždy zamrzl

[Chorus 1]
So you can keep me
Tak si mě můžeš uchovat
Inside the pocket
Uvnitř kapsy
Of your ripped jeans
Tvých roztrhlých džín
Holdin' me closer
Držíš mě blíže
Till our eyes meet
Dokud se naše oči nesetkají
You won't ever be alone
Už nikdy nebudeš sama
Wait for me to come home.
Počkej na mě, než přijdu domů

Download Ed Sheeran - Photograph

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster

[Verse 2]
Loving can heal
Láska může léčit
Loving can mend your soul
Láska může léčit tvou duši
And is the only thing
Ale to je jediná věc
That I know (know)
Kterou znám (znám)
I swear it will get easier
Přísahám, že to bude lehčí
Remember that with every piece of ya
Vzpomeň si na to s každým kouskem sebe
And it's the only thing we take with us when we die.
A je to jediná věc, kterou si vezmeme po smrti s sebou

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
Uchováváme tuto lásku na fotografiích
We make these memories for ourselves
Vytváříme tyto vzpomínky sami pro sebe
Where our eyes are never closing
Tam, kde se naše oči nikdy nezavírají
We keep this love in a photograph
Uchováváme tuto lásku na fotografiích
We make these memories for ourselves
Vytváříme tyto vzpomínky sami pro sebe
Where our eyes are never closing
Tam, kde se naše oči nikdy nezavírají

[Chorus 2]
So you can keep me
Tak si mě můžeš uchovat
Inside the pocket
Uvnitř kapsy
Of your ripped jeans
Tvých roztrhlých džín
Holdin' me closer
Držíš mě blíže
Till our eyes meet
Dokud se naše oči nesetkají
You won't ever be alone.
Nikdy nebudeš sama
And if you hurt me
A pokud mě zraníš
Well that's okay baby only words bleed
Tak je to v pořádku, lásko, jen slova krvácejí
Inside these pages you just hold me
Držíš mě uvnitř těchto stránek
And I won't ever let you go.
A já tě nikdy nenechám jít
Wait for me to come home
Počkej na mě, než příjdu domů
Wait for me to come home
Počkej na mě, než příjdu domů
Wait for me to come home
Počkej na mě, než příjdu domů
Wait for me to come home.
Počkej na mě, než přijdu domů

[Bridge]
Oh you can fit me
Můžeš mě uložit
Inside the necklace you got when you were 16
Dovnitř náhrdelníku, který jsi dostala, když ti bylo 16
Next to your heartbeat
Vedle tlukotu tvého srdce
Where I should be
Kde bych měl být
Keep it deep within your soul.
Uchovej si to hluboko v duši
And if you hurt me
A pokud mě zraníš
Well that's okay baby only words bleed
Tak je to v pořádku, lásko, jen slova krvácejí
Inside these pages you just hold me
Držíš mě uvnitř těchto stránek
And I won't ever let you go.
A já tě nikdy nenechám jít

Thank you for reading Překlad Písní Ed Sheeran - Photograph (Czech Lyrics Translation) České Lyrické. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#edsheeran
#photograph
#depolyrics
#CzechLyrics


[Outro]
When I'm away
Až budu pryč
I will remember how you kissed me
Budu si pamatovat, jak jsi mě líbala
Under the lamppost
Pod lampou
Back on 6th street
Zpátky v šesté ulici
Hearing you whisper through the phone
Poslouchám tvůj šepot v telefonu
Wait for me to come home.
Počkej na mě, než přijdu domů