Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sångtexter Senorita - Shawn Mendes feat. Camila Cabello (Swedish Lyrics Translation) Svensk översättning

Sångtexter Senorita - Shawn Mendes feat. Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning

Sångtexter Senorita - Shawn Mendes feat. Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning


[Chorus: Camila Cabello]
I love it when you call me Señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig

[Verse 1: Shawn Mendes]
Land in Miami
Landar i Miami
The air was hot from summer rain
Luften var het från sommarregn
Sweat drippin' off me
Svett droppar från mig
Before I even knew her name, la-la-la
Innan jag ens visste hennes namn, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Det kändes som ooh-la-la-la
Sapphire moonlight
Safir-månljus
We danced for hours in the sand
Vi dansade i timmar i sanden
Tequila sunrise
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
Hennes kropp passar perfekt i mina händer, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Det kändes som ååh-la-la-la, yeah

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]
I love it when you call me Señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ååh, du vet att jag älskar när du kallar mig señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jag önskar det inte var så jävla svårt att lämna dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig

Sångtexter Senorita - Shawn Mendes feat. Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning

[Verse 2: Camila Cabello with Shawn Mendes]
Locked in the hotel
Inlåsta på hotellet
There's just some things that never change
Det är bara några saker som aldrig förändras
You say we're just friends
Du säger att vi är bara vänner
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Men vänner vet inte hur du smakar, la-la-la
'Cause you know it's been a long
För att du vet att det varit en lång
Time coming, don't ya let me fall, ooh
Tid kommer, låt mig inte falla, ooh
Ooh, when your lips undress me
Ååh, när dina läppar klär av mig
Hooked on your tongue
Fastnat på din tunga
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ååh, kärlek, din kyss är dödlig, sluta inte

[Chorus: Both, Camila Cabello & Shawn Mendes]
I love it when you call me Señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ååh, du vet att jag älskar när du kallar mig señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jag önskar det inte var så jävla svårt att lämna dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig

[Outro: Both, Shawn Mendes & Camila Cabello]
All along I've been coming for ya (For you)
Hela tiden har jag kommit för dig (för dig)
And I hope it means something to you
Och jag hoppas det betyder något för dig
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for ya)
Säg mitt namn, jag kommer komma för dig (komma för dig)
Coming for ya (Coming for ya)
Komma för dig (komma för dig)
For ya
För dig
For ya (Oh, she loves it when I come)
För dig (åh, hon älskar när jag kommer)
For ya
För dig
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Sångtexter Senorita - Shawn Mendes feat. Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

SONG AVAILABLE HERE: https://senorita.lnk.to/OutNow


STREAM / BUY SEÑORITA - SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO

Official Store: https://shop.shawnmendesofficial.com/collections/
Spotify: http://open.spotify.com/track/
Apple Music: https://music.apple.com/us/album/
iTunes Store: https://music.apple.com/us/album/1468910011
Google Play: https://play.google.com/store/music/album
Music Amazon: http://music.amazon.com/albums/B07TBBD7Y8
Soundcloud: https://soundcloud.com/officialshawnmendes/
iHeart: https://www.iheart.com/artist/shawn-mendes-30421361
Youtube Music: https://music.youtube.com/watch
Pandora: https://www.pandora.com/playlist/
Tidal: https://listen.tidal.com/track/111610009
Deezer: https://www.deezer.com/en/album/100856872

Follow Shawn Mendes: 

Twitter: https://twitter.com/shawnmendes
Instagram: https://www.instagram.com/shawnmendes
Facebook: https://www.facebook.com/ShawnMendesO
Website: https://www.shawnmendesofficial.com

Follow Camila Cabello: 

Twitter: https://twitter.com/Camila_Cabello
Instagram: https://www.instagram.com/camila_cabe/
Facebook: https://www.facebook.com/camilacabello/
Website: https://www.camilacabello.com/