Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liedteksten Speechless - Naomi Scott (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse Vertaling

Liedteksten Speechless - Naomi Scott (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling

Liedteksten Speechless - Naomi Scott (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling


[Verse 1]
Here comes a wave
Hier komt een golf
Meant to wash me away
Bedoeld om mij weg te vagen
A tide that is taking me under
Een getij dat mij onder water brengt
Swallowing sand
Zand doorslikken
Left with nothing to say
Niks meer te zeggen
My voice drowned out in the thunder
Mijn stem overstemde in de donder

[Pre-Chorus]
But I won't cry
Maar ik zal niet huilen
And I won't start to crumble
En ik zal niet beginnen af te brokkelen
Whenever they try
Wanneer ze proberen
To shut me or cut me down
Mij stil te houden of om te hakken

[Chorus]
I won't be silenced
Ik zal niet tot zwijgen worden gebracht
You can't keep me quiet
Je kunt mij niet stil houden
Won't tremble when you try it
Zal niet trillen als je het probeert
All I know is I won't go speechless
Ik weet alleen dat ik niet sprakeloos zal zijn
'Cause I'll breathe
Want ik zal ademen
When they try to suffocate me
Wanneer zij mij proberen te verstikken
Don't you underestimate me
Onderschat mij niet
'Cause I know that I won't go speechless
Want ik weet dat ik niet sprakeloos zal zijn

Liedteksten Speechless - Naomi Scott (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling

[Verse 2]
Written in stone
Geschreven in steen
Every rule, every word
Elke regel, ieder woord
Centuries old and unbending
Eeuwen oud en onbuigzaam
Stay in your place
Blijf op je plek
Better seen and not heard
Beter gezien en niet gehoord
But now that story is ending
Maar nu eindigt dat verhaal

[Pre-Chorus]
'Cause I
Want ik
I cannot start to crumble
Ik kan niet beginnen af te brokkelen
So come on and try
Dus kom en probeer
Try to shut me and cut me down
Probeer mij stil te houden of om te hakken

[Chorus]
I won't be silenced
Ik zal niet tot zwijgen worden gebracht
You can't keep me quiet
Je kunt mij niet stil houden
Won't tremble when you try it
Zal niet trillen als je het probeert
All I know is I won't go speechless
Ik weet alleen dat ik niet sprakeloos zal zijn
Speechless
Sprakeloos
Let the storm in
Laat de storm binnen
I cannot be broken
Ik kan niet breken
No, I won't live unspoken
Nee, ik zal niet onuitgesproken leven
'Cause I know that I won't go speechless
Want ik weet dat ik niet sprakeloos zal zijn

[Bridge]
Try to lock me in this cage
Probeer mij op te sluiten in deze kooi
I won't just lay me down and die
Ik zal me niet gewoon neerleggen en sterven
I will take these broken wings
Ik zal deze gebroken vleugels pakken
And watch me burn across the sky
En kijk hoe ik door de lucht heen brand
Hear the echoes saying I
Hoor the echo's zeggen dat ik

[Chorus]
Won't be silenced
Niet tot zwijgen zal worden gebracht
Though you want to see me tremble when you try it
Ook al wil je mij zien trillen wanneer je het probeert
All I know is I won't go speechless
Ik weet alleen dat ik niet sprakeloos zal zijn
Speechless
Sprakeloos
'Cause I'll breathe
Want ik zal ademen
When they try to suffocate me
Wanneer zij mij proberen te verstikken
Don't you underestimate me
Onderschat mij niet
'Cause I know that I won't go speechless
Want ik weet dat ik niet sprakeloos zal zijn

[Outro]
All I know is I won't go speechless
Ik weet alleen dat ik niet sprakeloos zal zijn
Speechless
Sprakeloos

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Liedteksten Speechless - Naomi Scott (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#Aladdin
#Speechless
#NaomiScott

Bring home Disney’s Aladdin on Digital and Blu-ray today! New on 4K UHD. http://di.sn/6008Ev9Xo

Watch Aladdin music videos featuring "Speechless" here:
https://disneymusic.co/AladdinOST/Vevo

Download the Aladdin soundtrack: https://disneymusic.co/AladdinSTDL
iTunes: https://itunes.apple.com/id/album/aladdin/
Amazon Music: http://www.amazon.com/dp/product/
"Speechless" sheet music: hhttps://www.musicnotes.com/sheetmusic/