Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tłumaczenie piosenki Lyric Calum Scott - You Are The Reason (Polish Lyrics Translation)

Tłumaczenie piosenki Lyric Calum Scott - You Are The Reason (Polish Lyrics Translation)

The song from his debut album is about relationships that have the power to make us carry on and fight for it — the reason to do everything and forget about things we might think are more important but actually are meaningless when we have someone we deeply love and care about — not only in romantic relationships but also in families. It makes you realize that you only start missing a person when they are gone.

Tłumaczenie piosenki Lyric Calum Scott - You Are The Reason (Polish Lyrics Translation)
DEPOLYRICS COM

[Verse 1]
There goes my heart beating
Tak bije moje serce
'Cause you are the reason
Ponieważ ty jesteś przyczyną
I'm losing my sleep
Dlaczego nie mogę spać
Please come back now
Proszę, wróć teraz
There goes my mind racing
Tak goni mój umysł
And you are the reason
A ty jesteś powodem
That I'm still breathing
Dlaczego wciąż oddycham
I'm hopeless now
Teraz nie mam już nadziei

[Chorus]
I'd climb every mountain
Pokonałbym każda górę
And swim every ocean
I przepłynął każdy ocean
Just to be with you
Tylko po to, by być z tobą
And fix what I've broken
I naprawić, to co zniszczyłem
Oh, 'cause I need you to see
Oh, ponieważ potrzebuję cię by widzieć
That you are the reason
Że ty jesteś powodem

[Verse 2]
There goes my hands shaking
Tak drzą moje ręce
And you are the reason
A ty jesteś powodem
My heart keeps bleeding
Dlaczego moje serce wciąż krwawi
I need you now
Potrzebuję Cię teraz
And if I could turn back the clock
Jeśli mógłbym cofnąć zegar
I'd make sure the light defeated the dark
Miałbym pewność, że światło może pokonać mrok
I'd spend every hour, of every day
Spędziłbym każdą godzinę, każdego dnia
Keeping you safe
Zapewniając Ci bezpieczeństwo

[Chorus]
And I'd climb every mountain
I wspiąbym się na każdą górę
And swim every ocean
I przepłynął każdy ocean
Just to be with you
Tylko po to, by być z tobą
And fix what I've broken
I naprawić, to co zniszczyłem
Oh, 'cause I need you to see
Oh, ponieważ potrzebuję cię by widzieć
That you are the reason
Bo ty jesteś przyczyną

[Bridge]
I don't wanna fight no more
I nie chce walczyć już więcej
I don't wanna hide no more
Nie chce ukrywać się już więcej
I don't wanna cry no more
Nie chce płakać już więcej
Come back I need you to hold me (You are the reason)
Wróć bo potrzebuję cię byś mnie trzymała (Ty jesteś przyczyną)
Be a little closer now
Odrobinę bliżej teraz
Just a little closer now
Tylko odrobinę bliżej
Come a little closer
Przybądź odrobinę bliżej
I need you to hold me tonight
Potrzebuję Cię, byś mnie trzymała dzisiaj 

Tłumaczenie piosenki Lyric Calum Scott - You Are The Reason (Polish Lyrics Translation)

[Chorus]
I'd climb every mountain
Pokonałbym każda górę
And swim every ocean
I przepłynął każdy ocean
Just to be with you
Tylko po to, by być z tobą
And fix what I've broken
I naprawić, to co zniszczyłem
'Cause I need you to see
Ponieważ potrzebuję Cię by widzieć
That you are the reason
Że ty jesteś powodem 
Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Tłumaczenie piosenki Lyric Calum Scott - You Are The Reason (Polish Lyrics Translation). Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#CalumScott
#PolishLyrics
#YouAreTheReason
#DepoLyrics


Download Calum Scott - You Are the Reason 


Follow Calum Scott