Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sångtexter Someone You Loved - Lewis Capaldi (Swedish Lyrics Translation) Svensk översättning Song Lyrics

Sångtexter Someone You Loved - Lewis Capaldi (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics

Sångtexter Someone You Loved - Lewis Capaldi (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics


[Verse 1]
I'm going under and this time I fear there's no one to save me
Jag går under och denna gången är jag rädd för att ingen räddar mig
This all or nothing really got a way of driving me crazy
Detta allt eller inget gjorde verkligen mig galen
I need somebody to heal
Jag behöver någon att läka

Somebody to know
Någon att veta
Somebody to have
Någon att ha
Somebody to hold
Någon att hålla
It's easy to say
Det är enkelt att säga
But it's never the same
Men det är aldrig likadant
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Jag antar att jag gillade hur du botade all den smärtan

[Chorus]
Now the day bleeds
Nu blöder dagen
Into nightfall
Till nattfall
And you're not here
Och du är inte här
To get me through it all
Till att ta mig igenom det
I let my guard down
Jag låter mitt skydd ner
And then you pulled the rug
Och du drog mattan
I was getting kinda used to being someone you loved
Jag var van vid att vara någon du älskade

Sångtexter Someone You Loved - Lewis Capaldi (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics

[Verse 2]
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
Jag går under och denna gången är jag rädd att det finns ingen att vända sig till
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Detta allt eller inget av älskande fick mig att sova utan dig
Now, I need somebody to know
Nu, behöver jag någon att veta
Somebody to heal
Någon att läka
Somebody to have
Någon att ha
Just to know how it feels
Bara för att veta hur det känns
It's easy to say but it's never the same
Det är enkelt att säga men det är aldrig detsamma
I guess I kinda liked the way you helped me escape
Jag antar att jag gillade hur du hjälpte mig fly

[Chorus]
Now the day bleeds
Nu blöder dagen
Into nightfall
Till nattfall
And you're not here
Och du är inte här
To get me through it all
Till att ta mig igenom det
I let my guard down
Jag låter mitt skydd ner
And then you pulled the rug
Och du drog mattan
I was getting kinda used to being someone you loved
Jag var van vid att vara någon du älskade

[Bridge]
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
Och jag stänger mina ögon när det gör ont ibland
I fall into your arms
Jag faller i dina armar
I'll be safe in your sound til I come back around
Jag kommer vara säker i ditt ljud tills jag kommer tillbaka

[Chorus]
For now the day bleeds
För nu blöder dagen
Into nightfall
Till nattfall
And you're not here
Och du är inte här
To get me through it all
Till att ta mig igenom det
I let my guard down
Jag låter mitt skydd ner
And then you pulled the rug
Och du drog mattan
I was getting kinda used to being someone you loved
Jag var van vid att vara någon du älskade

But now the day bleeds
Men nu blöder dagen
Into nightfall
Till nattfall
And you're not here
Och du är inte här
To get me through it all
Till att ta mig igenom det
I let my guard down
Jag låter mitt skydd ner
And then you pulled the rug
Och du drog mattan
I was getting kinda used to being someone you loved
Jag var van vid att vara någon du älskade

[Outro]
I let my guard down
Jag låter mitt skydd ner
And then you pulled the rug
Och du drog mattan
I was getting kinda used to being someone you loved
Jag var van vid att vara någon du älskade


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Sångtexter Someone You Loved - Lewis Capaldi (Swedish Translation) Svensk översättning Song Lyrics. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Song Available Here: https://lewiscapaldi.lnk.to/LC_SYL


Get Lewis Capaldi debut album "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" here: https://lewiscapaldi.lnk.to/Divinely

Stream / Buy Lewis Capaldi:

Apple Music: https://music.apple.com/id/album/1452618876
Spotify: https://open.spotify.com/playlist/
iTunes: https://music.apple.com/id/album/
Google Play: https://play.google.com/store/music/
Music Amazon: https://music.amazon.com/albums/B07K8SNN9L
Youtube Music: https://music.youtube.com/channel/
Tidal: https://listen.tidal.com/track/111610009
Deezer: http://www.deezer.com/track/582143242
Napster: https://de.napster.com/artist/lewis-capaldi/