Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liedteksten 7 Rings - Ariana Grande (Dutch Lyrics Translation) Nederlandse Vertaling

Liedteksten 7 Rings - Ariana Grande (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling

Liedteksten 7 Rings - Ariana Grande (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling


[Verse 1]
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles
Yeah, ontbijt bij Tiffany's en flessen bubbels
Girls with tattoos who like getting in trouble
Meisjes met tatoeages die graag in de problemen komen
Lashes and diamonds, ATM machines
Wimpers en diamanten, Geldmaten
Buy myself all of my favorite things, yeah
Koop voor mijzelf al mijn favoriete dingen, yeah

Been through some bad shit, I should be a sad bitch
Heb wat slechte dingen meegemaakt, ik zou een trieste trut moeten zijn
Who would have thought it'd turn me to a savage?
wie had gedacht dat het mij in een wilde zou veranderen
Rather be tied up with cuffs and not strings
Liever vastgebonden zijn met boeien dan snaren
Write my own checks like I write what I sing, yeah
Schrijf mijn eigen cheques zoals ik schrijf wat ik zing

Liedteksten 7 Rings - Ariana Grande (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling

[Pre-Chorus]
My wrist, stop watchin', my neck is flossin'
Mijn pols, stop met kijken, mijn nek is aan het showen
Make big deposits, my gloss is poppin'
Doe grote stortingen, mijn gloss is geweldig
You like my hair?
Vind je mijn haar leuk?
Gee, thanks, just bought it
Jeez bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it, yeah
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het
You like my hair?
Vind je mijn haar leuk?
Gee, thanks, just bought it
Jeez bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (yeah)

[Verse 2]
Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs."
Draag een ring, maar ga geen Mevrouw zijn
Bought matching diamonds for six of my bitches
Koop bijpassende diamanten voor zes van mijn trutjes
I'd rather spoil all my friends with my riches
Ik verwen liever al mijn vrienden met mijn rijkdom
Think retail therapy my new addiction
Denk dat retail-therapie mijn nieuwe verslaving is

Whoever said money can't solve your problems
Wie zei dat geld je problemen niet kan oplossen
Must not have had enough money to solve 'em
Moet niet genoeg geld hebben gehad om ze op te lossen
They say, "Which one?"
Ze zeggen, "welke?"
I say, "Nah, I want all of 'em"
Ik zeg, "Nee, ik wil ze allemaal"
Happiness is the same price as red-bottoms
Geluk is dezelfde prijs als rode zolen

[Pre-Chorus]
My smile is beamin', my skin is gleamin'
Mijn glimlach straalt, mijn huid glanst
The way it shine, I know you've seen it (you've seen it)
De manier waarop het schijnt, ik weet dat je het hebt gezien (je hebt het gezien)
I bought a crib just for the closet
Ik kocht een huis alleen voor de kast
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Zowel hij als zij, ik wil het, ik heb het, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het
I want it, I got it, I want it, I got it (baby)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het
You like my hair?
Vind je mijn haar leuk?
Gee, thanks, just bought it (oh yeah)
Jeez, dankje, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (yeah)

[Verse 3]
Yeah, my receipts be lookin' like phone numbers
Ja, mijn bonnetjes zien eruit als telefoonnummers
If it ain't money, then wrong number
Als het geen geld is, dan verkeerde nummer
Black card is my business card
Zwarte kaart is mijn visitekaart
The way it be settin' the tone for me
De manier waarop het de toon zet voor me
I don't mean to brag, but I be like, "Put it in the bag," yeah
Ik wil niet opscheppen, maar ik zeg, "Stop het in de tas," yeah
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Als je ze rekken ziet, zijn ze opgestapeld als mijn reet, yeah

Shoot, go from the store to the booth
Schiet op, ga van de winkel naar het hokje
Make it all back in one loop, give me the loot
Maak het allemaal terug in één lus, geef me de buit
Never mind, I got the juice
Laat maar, ik heb het sap
Nothing but net when we shoot
Niets dan net als we schieten
Look at my neck, look at my jet
Kijk naar mijn nek, kijk naar mijn jet
Ain't got enough money to pay me respect
Heb niet genoeg geld om respect te geven
Ain't no budget when I'm on the set
Heb geen budget als ik op de set ben
If I like it, then that's what I get, yeah
Als ik het leuk vind, dan is dat wat ik krijg, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it (yeah)
Ik zie het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (yeah)
I want it, I got it, I want it, I got it (oh yeah, yeah)
Ik zie het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (oh yeah, yeah)
You like my hair?
Vind je mijn haar leuk?
Gee, thanks, just bought it
Jeez bedankt, heb het net gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Ik zie het, ik vind het leuk, ik wil het, ik heb het (yeah)


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Liedteksten 7 Rings - Ariana Grande (Dutch Translation) Nederlandse Vertaling. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Song Available Here: https://arianagrande.lnk.to/7ringsYD

Spotify: https://open.spotify.com/album/
Apple Music: https://itunes.apple.com/id/album/1449165458
itunes Store: https://itunes.apple.com/id/album/
Amazon Music: https://www.amazon.com/7-rings/
Tidal: http://listen.tidal.com/track/102587143
Youtube Music: https://music.youtube.com/watch?v=YGsFs_BxKUA
Deezer: http://www.deezer.com/album/84675002?app_id=140685
iheart: https://www.iheart.com/artist/ariana-grande-678625

Connect with Ariana:

Website: http://www.arianagrande.com
Facebook: https://facebook.com/arianagrande
Twitter: https://twitter.com/arianagrande
Instagram: https://instagram.com/arianagrande
Soundcloud: https://soundcloud.com/ariana-grande-official
Spotify: https://open.spotify.com/artist/66CXWjxzNUsdJxJ2JdwvnR