Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Piosenka Lyric 7 Rings - Ariana Grande (Polish Lyrics Translation) Polski Tlumacz

7 Rings - Ariana Grande (Polish Translation) Polskie Tłumaczenie, Song Lyric + Video

Piosenka Lyric 7 Rings - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz


[Verse 1]
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles
Tak, śniadanie u Tiffany'iego i butelki z bąbelkami
Girls with tattoos who like getting in trouble
Dziewczyny z tatuażami, które lubią wpadać w kłopoty
Lashes and diamonds, ATM machines
Rzęsy i diamenty, bankomaty
Buy myself all of my favorite things, yeah
Kupię sobie wszystkie ulubione rzeczy, tak

Been through some bad shit, I should be a sad bitch
Przeszłam przez niezłe gówno, powinnam być smutną suką
Who would have thought it'd turn me to a savage?
Kto by pomyślał, że rozpali to we mnie zołzę?
Rather be tied up with cuffs and not strings
Wolę być w kajdankach i bez zobowiązań
Write my own checks like I write what I sing, yeah
Pisze czeki tak jak to co śpiewam, tak

Piosenka Lyric 7 Rings - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz

[Pre-Chorus]
My wrist, stop watchin', my neck is flossin'
Mój nadgarstek, przestań patrzeć, moją szyję ozdabia kosztowna biżuteria
Make big deposits, my gloss is poppin'
Składam duże depozyty, jasno połyskuję
You like my hair?
Lubis moje włosy?
Gee, thanks, just bought it
Dziękuje poprostu kup to
I see it, I like it, I want it, I got it, yeah
Widzę lubię to chcę to mam to

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Chcę to, mam to, chcę to, mam to
I want it, I got it, I want it, I got it
Chcę to, mam to, chcę to, mam to
You like my hair?
Lubis moje włosy?
Gee, thanks, just bought it
Dziękuje poprostu kup to
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Widzę to lubię to chcę to kupuję to

[Verse 2]
Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs."
Noszę pierścionek, ale nie nie będę mężatką
Buy matching diamonds for six of my bitches
Kupiłam pasujące diamenty dla sześciu moich suk
I'd rather spoil all my friends with my riches
Wolę rozpieszczać moich przyjaciół moim bogactwem
Think retail therapy my new addiction
Terapia zakupowa jest moim uzależnieniem

Whoever said money can't solve your problems
Ktokolwiek powiedział, że pieniądze nie rozwiązują problemów?
Must not have had enough money to solve 'em
Musiał nie mieć wystarczająco pieniędzy, żeby je rozwiązać
They say, "Which one?"
Oni mówią które
I say, "Nah, I want all of 'em"
Ja mówię że chcę każde z tych
Happiness is the same price as red-bottoms
Szczęście ma tą sama cenę co czerwone szpilki

[Pre-Chorus]
My smile is beamin', my skin is gleamin'
Mój uśmiech jest promieniujący, moja skóra lśni
The way it shine, I know you've seen it (you've seen it)
Sposób, w jaki świeci, wiem, że go widziałeś (widziałeś)
I bought a crib just for the closet
Kupiłam apartament tylko na garderobę
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Zarówno dla niego i dla niej, chcę to, mam to, tak

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Chcę to, mam to, chcę to, mam to
I want it, I got it, I want it, I got it (baby)
Widzę to, lubię to, chcę to, mam to (baby)
You like my hair?
Lubis moje włosy?
Gee, thanks, just bought it (oh yeah)
Dziękuje poprostu kup je
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Widzę to lubię to chcę to kupuję to

[Verse 3]
Yeah, my receipts be lookin' like phone numbers
Moje rachunki wyglądają jak numery telefonów
If it ain't money, then wrong number
Jeśli nie w sprawie pieniędzy, to zły numer
Black card is my business card
Czarna karta jest moją wizytówką
The way it be settin' the tone for me
Dostosowują ją do mnie
I don't mean to brag, but I be like, "Put it in the bag," yeah
Nie chcę się przechwalać, ale będę jak: "Wrzuć to do torby"
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Kiedy widzisz je w plikach, są ułożone w stosach, jak mój tyłek

Shoot, go from the store to the booth
Wracam ze sklepu do budki
Make it all back in one loop, give me the loot
Robię to wszystko w pętli, daj mi łupy
Never mind, I got the juice
Nie ważne, zdobyłam władzę
Nothing but nett when we shoot
Wyłącznie trafiamy, gdy strzelamy
Look at my neck, look at my jet
Popatrz na moją szyję, popatrz na mój odrzutowiec
Ain't got enough money to pay me respect
Nie masz wystarczająco pieniędzy, żeby oddać mi szacunek
Ain't no budget when I'm on the set
Nie mam określonego budżetu, kiedy coś robię
If I like it, then that's what I get, yeah
Jeśli to lubię, to właśnie to co dostaję, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it (yeah)
Chcę to, mam to, chcę to, mam to (yeah)
I want it, I got it, I want it, I got it (oh yeah, yeah)
Chcę to, mam to, chcę to, mam to (oh yeah, yeah)
You like my hair?
Lubis moje włosy?
Gee, thanks, just bought it
Dziękuje poprostu kup to
I see it, I like it, I want it, I got it (yep)
Widzę to lubię to chcę to kupuję to


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Piosenka Lyric 7 Rings - Ariana Grande (Polish Translation) Polski Tlumacz. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Song Available Here: https://arianagrande.lnk.to/7ringsYD

Spotify: https://open.spotify.com/album/
Apple Music: https://itunes.apple.com/id/album/1449165458
itunes Store: https://itunes.apple.com/id/album/
Amazon Music: https://www.amazon.com/7-rings/
Tidal: http://listen.tidal.com/track/102587143
Youtube Music: https://music.youtube.com/watch?v=YGsFs_BxKUA
Deezer: http://www.deezer.com/album/84675002?app_id=140685
iheart: https://www.iheart.com/artist/ariana-grande-678625

Connect with Ariana:

Website: http://www.arianagrande.com
Facebook: https://facebook.com/arianagrande
Twitter: https://twitter.com/arianagrande
Instagram: https://instagram.com/arianagrande
Soundcloud: https://soundcloud.com/ariana-grande-official
Spotify: https://open.spotify.com/artist/66CXWjxzNUsdJxJ2JdwvnR