Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời Bài hát Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Vietnamese Lyrics Translation) Dịch thuật Việt Nam

Lời Bài hát Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Vietnamese Translation) Dịch thuật Việt Nam

Lời Bài hát Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Vietnamese Translation) Dịch thuật Việt Nam

[Verse 1: Post Malone]
Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Tôi và Kurt đều cảm thấy như nhau, làm bạn với những niềm đau
My girl spites me in vain, all I do is complain
Em căm thù tôi tận tâm can, tôi biết làm gì ngoài than thở
She needs something to change, need to take off the edge
Em cần sự thay đổi, để vơi bớt nỗi lòng
So fuck it all tonight
Vậy thì kệ cmn đêm dài
And don't tell me to shut up
Và đừng có nói tôi im đi
When you know you talk too much
Khi mà em biết trong hai ta ai mới là người lắm mồm
But you don't got shit to say
Em còn chẳng nói được thứ gì xuôi tai

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Tôi muốn em ra khỏi tâm trí
I want you out of my bedroom tonight
Đêm nay mình tôi trên chiếc giường này là đủ rồi
There's no way I could save you
Tôi chẳng có cách nào cứu em khỏi chuyện này
'Cause I need to be saved, too
Bởi tôi còn chưa lo xong thân mình nữa
I'm no good at goodbyes
Tôi không giỏi nói lời từ biệt

[Verse 2: Post Malone]
We're both acting insane, but too stubborn to change
Hai ta đều điên rồ, nhưng lại quá cứng đầu để thay đổi
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Giờ thì tôi lại uống, nồng độ cồn trong máu mới có 40
And my fingertips stained, looking over the edge
Đầu ngón tay nhuộm màu khói thuốc, tôi bắt đầu mất kiểm soát rồi
Don't fuck with me tonight
Đừng có nhờn với tôi đêm nay
Said you needed this heart then you got it
Rằng em muốn có trái tim này
Turns out that it wasn't what you wanted
Để rổi lại chẳng phải thứ em cần
And we wouldn't let go and we lost it
Chẳng ai chịu ai và rồi mất tất cả
Now I'm a goner
Giờ thì tôi sẽ biến mất

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Tôi muốn em ra khỏi tâm trí
I want you out of my bedroom tonight
Đêm nay mình tôi trên chiếc giường này là đủ rồi
There's no way I could save you
Tôi chẳng có cách nào cứu em khỏi chuyện này
'Cause I need to be saved, too
Bởi tôi còn chưa lo xong thân mình nữa
I'm no good at goodbyes
Tôi không giỏi nói lời từ biệt

Lời Bài hát Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Vietnamese Translation) Dịch thuật Việt Nam

[Verse 3: Young Thug]
I want you right in my life
Tôi muốn em luôn ở trong đời mình
I want you back here tonight
Đêm nay tôi muốn em quay lại đây
I'm tryna to cut you no knife
Muốn trả đũa em mà chẳng cần dao
I wanna slice you and dice you
Cắt và sắt từng mảnh
My heart get possessive, it got you precise
Trái tim tôi muốn chiếm hữu, đó phải là em
Can you not turn off the TV? I'm watching the fight
Cứ để tv đấy, tôi muốn thấy trận chiến này
I flood the garage, blue diamond, no shark
Đoạn này chơi chữ, mình chịu...
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Em là búp bê sống, như Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Chẳng cần chìa đâu, vì xe của em là xe đồ chơi
I just wanna see the side, the one that's unbothered
Chỉ là để thấy rằng, ai đó chẳng thể chịu được nữa
And I don't want you never go outside
Tôi muốn em sẽ chẳng đi đâu được
I promise if they play, my nigga sliding'
Tôi hứa nếu thằng nào trêu em, 500 anh em sẽ tới ngay
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
Đume cô ả và chiếc xe lưu diễn vẫn đang chạy
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
yeah

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Tôi muốn em ra khỏi tâm trí
I want you out of my bedroom tonight
Đêm nay mình tôi trên chiếc giường này là đủ rồi
There's no way I can save you
Chẳng có cách nào để tôi cứu em
Because I need to be saved too
Bởi tôi còn chưa lo xong thân mình
I'm no good at goodbyes
Tôi không giỏi nói lời từ biệt

[Outro: Post Malone & Young Thug]
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
I'm no good at goodbyes
Tôi không giỏi nói lời từ biệt
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Goodbye, goodbye, goodbye
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
I'm no good at goodbyes
Tôi không giỏi nói lời từ biệt

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Lời Bài hát Goodbyes - Post Malone feat Young Thug (Vietnamese Translation) Dịch thuật Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Follow Post Malone Online

Instagram: https://instagram.com/postmalone
Facebook: https://facebook.com/postmalone
Twitter: https://twitter.com/postmalone

Download “Goodbyes" here:

Shazam: https://www.shazam.com/artist/200662979/post-malone
Website: http://www.postmalone.com
YouTube Music: https://music.youtube.com/watch
iTunes Store: https://music.apple.com/id/album/1470524778
Google Play: https://play.google.com/store/music/album/Post_Malone
Amazon Music: https://www.amazon.com/gp/product/B07TKZ2RKN
Pandora: http://pandora.com/artist/post-malone/
Deezer: https://www.deezer.com/album/102385452
Soundcloud: https://soundcloud.com/postmalone/
Spotify: https://open.spotify.com/album/
Tidal: https://listen.tidal.com/album/112331341
Apple Music: https://music.apple.com/id/album/1470523856