Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Canzone Testi Traduzione Taylor Swift - Begin Again (Italian Lyrics Translation)

Canzone Testi Traduzione Taylor Swift - Begin Again (Italian Lyrics Translation) Traduzione Italiana

[Verse 1]
Took a deep breath in the mirror
Ik haalde diep adem terwijl ik in de spiegel keek
He didn't like it when I wore high heels
Hij vond het niet leuk als ik hoge hakken droeg
But I do
Maar ik wel
Turn the lock and put my headphones on
Ik deed de deur op slot en deed mijn oordopjes in
He always said he didn't get this song
Hij zei altijd dat hij dit liedje niet begreep
But I do, I do
Maar ik wel, ik wel
Walked in expecting you'd be late
Ik kwam binnen en had verwacht dat je te laat zou zijn
But you got here early and you stand and wave
Maar je was vroeg, je stond en zwaaide
I walk to you
Ik loop naar je toe
You pull my chair out and help me in
Je deed mijn stoel naar achteren en hielp me bij het zitten
And you don't know how nice that is
En je weet niet hoe fijn dat is
But I do
Maar ik wel

Canzone Testi Traduzione Taylor Swift - Begin Again (Italian Lyrics Translation)
DEPOLYRICS COM

[Chorus]
And you throw your head back laughing
En je gooit je hoofd lachend naar achteren
Like a little kid
Als een klein kind
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Ik vind het vreemd dat je mij grappig vindt, want
He never did
Dat vond hij nooit
I've been spending the last eight months
Ik bracht de laatste acht maanden door
Thinking all love ever does
Denkend dat alles wat liefde ooit doet
Is break and burn, and end
Is stuk gaan en branden en eindigen
But on a Wednesday in a cafe
Maar op een woensdag in een café
I watched it begin again
Zag ik het opnieuw beginnen

[Verse 2]
You said you never met one girl who had
Je zei dat je nooit een meisje hebt ontmoet die
As many James Taylor records as you
Net zoveel James Taylor liedjes heeft als jij
But I do
Maar ik wel
We tell stories and you don't know why
We vertellen verhalen en je weet niet waarom
I'm coming off a little shy
Ik een beetje verlegen overkom
But I do
Maar ik wel

[Chorus]
But you throw your head back laughing
Maar je gooit je hoofd lachend naar achteren
Like a little kid
Als een klein kind
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Ik vind het vreemd dat je mij grappig vindt, want
He never did
Dat vond hij nooit
I've been spending the last eight months
Ik bracht de laatste acht maanden door
Thinking all love ever does
Denkend dat alles wat liefde ooit doet
Is break and burn, and end
Is stuk gaan en branden en eindigen
But on a Wednesday in a cafe
Maar op een woensdag in een café
I watched it begin again
Zag ik het opnieuw beginnen

[Bridge]
And we walked down the block, to my car
En we liepen de straat uit, naar mijn auto
And I almost brought him up
En ik begon bijna over hem
But you start to talk about the movies
Maar jij begon over de films
That your family watches every single Christmas
Die jij en je familie elke kerst kijken
And I want to talk about that
En ik wil daar over praten
And for the first time
En voor het eerst
What's past is past
Is het verleden het verleden

[Chorus]
'Cause you throw your head back laughing
Want je gooit je hoofd lachend naar achteren
Like a little kid
Als een klein kind
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Ik vind het vreemd dat je mij grappig vindt, want
He never did
Dat vond hij nooit
I've been spending the last eight months
Ik bracht de laatste acht maanden door
Thinking all love ever does
Denkend dat alles wat liefde ooit doet
Is break and burn, and end
Is stuk gaan en branden en eindigen
But on a Wednesday in a cafe
Maar op een woensdag in een café
I watched it begin again
Zag ik het opnieuw beginnen

#taylorswift
#beginagain
#depolyrics
#italianlyrics

Download Taylor Swift - Begin Again:

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster


[Outro]
But on a Wednesday in a cafe
Maar op een woensdag in een café
I watched it begin again
Zag ik het opnieuw beginnen

Thank you for reading Canzone Testi Traduzione Taylor Swift - Begin Again (Italian Lyrics Translation) Traduzione Italiana. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.