Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài hát Lyric Translation Taylor Swift - Begin Again (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

Bài hát Lyric Translation Taylor Swift - Begin Again (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

[Verse 1]
Took a deep breath in the mirror
Đứng trước gương rồi hít một hơi thật sâu
He didn't like it when I wore high heels
Anh ấy không thích những lúc em mang giày cao gót
But I do
Nhưng em thì khác
Turn the lock and put my headphones on
Mở khóa và đeo tai nghe vào
He always said he didn't get this song
Anh ấy luôn nói rằng mình không thể hiểu được bài hát này
But I do, I do
Nhưng em thì có
Walked in expecting you'd be late
Bước vào và thầm mong anh sẽ đến muộn
But you got here early and you stand and wave
Nhưng anh đã ngồi đó từ sớm vẫy tay
I walk to you
Em bước đến bên anh
You pull my chair out and help me in
Anh đẩy cái ghế ra và giúp em ngồi vào
And you don't know how nice that is
Và anh đâu để ý rằng điều đó đẹp ra sao
But I do
Nhưng em thì khác

Bài hát Lyric Translation Taylor Swift - Begin Again (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam
DEPOLYRICS COM

[Chorus]
And you throw your head back laughing
Anh nghiêng đầu về sau và cười
Like a little kid
Như một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Em nghĩ điều đó thật là lạ lùng nhưng anh nghĩ em vui tính bởi vì
He never did
Còn anh ấy thì không
I've been spending the last eight months
Em đã dành ra tám tháng ấy
Thinking all love ever does
Để nghĩ rằng tình yêu
Is break and burn, and end
Chỉ là tan vỡ, thiêu đốt và kết thúc
But on a Wednesday in a cafe
Nhưng vào một buổi chiều thứ tư ở cái quán café thân quen đó
I watched it begin again
Em nhìn mọi chuyện lại bắt đầu

[Verse 2]
You said you never met one girl who had
Anh nói rằng anh chưa từng gặp cô gái nào
As many James Taylor records as you
Có nhiều đĩa của James Taylor như em
But I do
Nhưng em thì khác
We tell stories and you don't know why
Chúng ta chuyện trò và anh không biết vì sao
I'm coming off a little shy
Em có chút ngượng ngùng
But I do
Nhưng em thì khác

[Chorus]
But you throw your head back laughing
Nhưng anh đã ngã đầu ra sau và cười
Like a little kid
Như một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Em nghĩ điều đó thật là lạ lùng nhưng anh nghĩ em vui tính bởi vì
He never did
Còn anh ấy thì không
I've been spending the last eight months
Em đã dành ra tám tháng ấy
Thinking all love ever does
Để nghĩ rằng tình yêu
Is break and burn, and end
Chỉ là tan vỡ, thiêu đốt và kết thúc
But on a Wednesday in a cafe
Nhưng vào một buổi chiều thứ tư ở cái quán café thân quen đó
I watched it begin again
Em nhìn mọi chuyện lại bắt đầu

[Bridge]
And we walked down the block, to my car
Và chúng ta đi bộ xuống nơi em để xe
And I almost brought him up
Và em gần như sắp nói về anh ta
But you start to talk about the movies
Nhưng rồi anh bắt đầu nói về những bộ phim
That your family watches every single Christmas
Mà gia đình anh xem mỗi Giáng Sinh
And I want to talk about that
Và em cũng muốn nói về điều đó
And for the first time
Và cho lần đầu tiên
What's past is past
Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi

[Chorus]
'Cause you throw your head back laughing
Vì anh đã ngã đầu ra sau và cười
Like a little kid
Như một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause
Em nghĩ điều đó thật là lạ lùng nhưng anh nghĩ em vui tính bởi vì
He never did
Còn anh ấy thì không
I've been spending the last eight months
Em đã dành ra tám tháng ấy
Thinking all love ever does
Để nghĩ rằng tình yêu
Is break and burn, and end
Chỉ là tan vỡ, thiêu đốt và kết thúc
But on a Wednesday in a cafe
Nhưng vào một buổi chiều thứ tư ở cái quán café thân quen đó
I watched it begin again
Em nhìn mọi chuyện lại bắt đầu

#taylorswift
#beginagain
#depolyrics
#vietnameselyrics

Download Taylor Swift - Begin Again:

  • Apple Music
  • Spotify
  • iTunes
  • Google Play
  • Music Amazon
  • Youtube Music
  • Tidal
  • Deezer
  • Napster


[Outro]
But on a Wednesday in a cafe
Nhưng vào một buổi chiều thứ tư ở cái quán café thân quen đó
I watched it begin again
Em nhìn mọi chuyện lại bắt đầu

Thank you for reading Bài hát Lyric Translation Taylor Swift - Begin Again (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.