Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sångtexter I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning

Sångtexter I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning

Sångtexter I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning


[Intro: Camila Cabello & Shawn Mendes]
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, He-ej
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, he-ey
Ah-ah, He-ej
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah

[Verse 1: Camila Cabello]
He knows
Han vet
Dirty secrets that I keep
Smutsiga hemligheter som jag håller
Does he know it's killing me?
Vet han om att det tar kol på mig?
He knows, he knows
Han vet, han vet
D-d-does he know
V-v-vet han
Another's hands have touched my skin
Någon annans händer har rört mitt skinn
I won't tell him where I've been
Jag kommer inte berätta för honom om vart jag varit
He knows, he knows, he knows
Han vet, han vet, han vet

[Pre-Chorus: Shawn Mendes, Camila Cabello & Both]
It's tearing me apart
Det tar kol på mig
She's slipping away (i'm slipping away)
Hon glider iväg (jag glider iväg)
Am I just hanging on to all the words she used to say?
Håller jag bara kvar på allt hon brukade säga?
The pictures on her phone
Bilderna är på hennes mobil
She's not coming home (I'm not coming home)
Hon kommer inte hem (jag kommer inte hem)
Coming home, coming home
Kommer hem, kommer hem

[Chorus: Shawn Mendes, Shawn Mendes & Camila Cabello]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Ljög just till mig, "Det finns ingen annan" (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Se mig i ögonen, min älskling (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart

Sångtexter I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning

[Post-Chorus: Camila Cabello & Both & Shawn Mendes]
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ej)
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah, ah-ah)
I didn't mean it, no, I didn't mean it, mean it, no
Jag menade det inte, nej, jag menade det inte, menade det inte, nej
(Ah-ah, he-ey)
(Ah-ah, he-ej)
Can't seem to let you go, can't seem to hold you close
Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära

[Verse 2: Shawn Mendes]
I know
Jag vet
When she looks me in the eyes
När hon ser in i mina ögon
They don't seem as bright
Ser dom inte lika ljusa ut
No more, no more
Längre, längre
I know
Jag vet
That she loved me at one time
Att hon älskade mig en tid
Would I promise her that night
Skulle jag lova henne den natten
Cross my heart and hope to die
Krossar mitt hjärta och hoppas att jag dör

[Pre-Chorus: Both & Camila Cabello & Shawn Mendes]
It's tearing me apart (It's tearing me apart)
Det tar kål på mig (det tar kål på mig)
She's slipping away (I'm slipping away)
Hon glider iväg (jag glider iväg)
Am I just hanging on to all the words she used to say?
Håller jag bara kvar på allt hon brukade säga?
The pictures on her phone (The pictures on my phone)
Bilderna är på hennes mobil (bilderna är på min mobil)
She's not coming home (I'm not coming home)
Hon kommer inte hem (jag kommer inte hem)
Oh, na, na, na, yeah
Oh, na, na ,na, yeah

[Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Ljög just till mig, "Det finns ingen annan" (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Se mig i ögonen, min älskling (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart

[Bridge: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (No, no, no)
Jag vet, jag vet, jag vet (Nej, nej, nej)
Can't seem to let you go, can't seem to keep you close
Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära
(Hold me close)
(Håll mig nära)
Can't seem to let you go, can't seem to keep you close
Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära
(You know I didn't mean it, though)
(Du vet att jag inte menade det dock)
Tell me where you've been lately
Berätta vart du vart nyligen
Tell me where you've been lately
Berätta vart du vart nyligen
(Just hold me close)
(Bara håll mig nära)
Tell me where you've been lately
Berätta vart du vart nyligen
Tell me where you've been lately
Berätta vart du vart nyligen
(Don't, don't, don't, don't let me go)
(Läman, lämna, lämna, lämna inte mig)
Can't seem to keep you close, can't seem to let you go
Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära
(I didn't mean it, though)
(Jag menade det inte, dock)
I know you didn't mean it, though
Jag vet att du inte menade det, dock
I know you didn't mean it, though
Jag vet att du inte menade det, dock
(I don't wanna let you go)
(Jag vill inte släppa dig)
Tell me you didn't mean it, though
Berätta att du inte menade det, dock
Tell me you didn't mean it, though (No, no, no)
Berätta att du inte menade det, dock (Nej, nej, nej)
(Can't seem to let you go, seem to let you go)
(Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära)
I know you didn't mean it, though. I wanna know you mean it though
Jag vet att du inte menade det, dock. Jag vill veta att du menade det, dock
(Hold me close)
(Håll mig nära)
I know you didn't mean it though
Jag vet att du inte menade det dock
I know you didn't mean it though
Jag vet att du inte menade det dock
(Just hold me close)
(Bara håll mig nära)
I can't seem to let you go, can't seem to hold you close
Kan inte släppa dig, kan inte hålla dig nära

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes]
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Just lied to me, "There's no other" (He-ey)
Ljög just till mig, "Det finns ingen annan" (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart
I know what you did last summer (Ah-ah)
Jag vet vad dju gjorde förra sommaren (Ah-ah)
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
Se mig i ögonen, min älskling (He-ej)
I know what you did last summer
Jag vet vad du gjorde förra sommaren
Tell me where you've been
Berätta vart du vart

[Outro: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ej)
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah, ah-ah)
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah)
(He-ey)
(He-ej)
I know, I know, I know, I know
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
Jag vet, jag vet, jag vet (Ah-ah, ah-ah)
I know
Jag vet

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Sångtexter I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes, Camila Cabello (Swedish Translation) Svensk översättning. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

Download or stream the song now:

iTunes: http://smarturl.it/amShawnCamilaIKWYDLS
Amazon: http://smarturl.it/aShawnCamilaIKWYDLS
Google Play: http://smarturl.it/gShawnCamilaIKWYDLS
Spotify: http://smarturl.it/sShawnCamilaIKWYDLS

Handwritten Revisited Available Now!

Music / Apple: http://smarturl.it/amHandwrittenRevisit
Google Play: http://smarturl.it/gHandwrittenRevisit
Spotify: http://smarturl.it/sHandwrittenRevisit

Follow Shawn Mendes: 

Twitter: https://twitter.com/shawnmendes
Instagram: https://www.instagram.com/shawnmendes
Facebook: https://www.facebook.com/ShawnMendesOfficial
Website: https://www.shawnmendesofficial.com

Follow Camila Cabello: 

Twitter: https://twitter.com/Camila_Cabello
Instagram: https://www.instagram.com/camila_cabe/
Facebook: https://www.facebook.com/camilacabello/
Website: https://www.camilacabello.com/