Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zpěv Lyric A Thousand Years - Christina Perri (Czech Translation) Český Překlad

Zpěv Lyric A Thousand Years - Christina Perri (Czech Translation) Český Překlad

Zpěv Lyric A Thousand Years - Christina Perri (Czech Translation) Český Překlad


[Verse 1]
Heart beats fast
Srdce bije rychle
Colors and promises
Barvy a sliby
How to be brave?
Jak mám být statečná?

How can I love when I'm afraid to fall?
Jak můžu milovat, když se bojím pádu?
But watching you stand alone
Ale já vidím,že jsi zůstal sám
All of my doubt suddenly goes away somehow
Všechny mé pochybnosti náhle někam mizí
One step closer
O krůček blíže

[Chorus]
I have died every day waiting for you
Umírala jsem každý den, čekáním na Tebe
Darling, don't be afraid
Miláčku, neboj se
I have loved you
Miluji Tě
For a thousand years
Tisíc let
I'll love you for a thousand more
A budu Tě milovat tisíc dalších

[Verse 2]
Time stands still
Čas se zastavil
Beauty in all she is
V celé své kráse
I will be brave
Já budu silná
I will not let anything take away
Už si nenechám vzít cokoli z toho
What's standing in front of me
Co stojí přede mnou
Every breath
Každý nádech
Every hour has come to this
Každá hodina směřovala k tomuhle
One step closer
O krůček blíže

Zpěv Lyric A Thousand Years - Christina Perri (Czech Translation) Český Překlad

[Chorus]
I have died every day waiting for you
Umírala jsem každý den, čekáním na Tebe
Darling, don't be afraid
Miláčku, neboj se
I have loved you
Miluji Tě
For a thousand years
Tisíc let
I'll love you for a thousand more
A budu Tě milovat tisíc dalších

[Bridge]
And all along I believed I would find you
A celou dobu jsem věřila, že bych tě mohla najít
Time has brought your heart to me
Čas přivedl tvé srdce ke mně
I have loved you for a thousand years
Miluji Tě tisíc let
I'll love you for a thousand more
A budu Tě milovat tisíc dalších
One step closer
O krůček blíže
One step closer
O krůček blíže

[Chorus]
I have died every day waiting for you
Umírala jsem každý den, čekáním na Tebe
Darling don't be afraid
Miláčku, neboj se
I have loved you
Miluji Tě
For a thousand years
Tisíc let
I'll love you for a thousand more
A budu Tě milovat tisíc dalších

[Outro]
And all along I believed I would find you
A celou dobu jsem věřila, že bych tě mohla najít
Time has brought your heart to me
Čas přivedl tvé srdce ke mně
I have loved you for a thousand years
Miluji Tě tisíc let
I'll love you for a thousand more
A budu Tě milovat tisíc dalších


Click for Watching Videos on YouTube


Thank you for reading Zpěv Lyric A Thousand Years - Christina Perri (Czech Translation) Český Překlad. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

"a thousand years" on itunes: http://atlr.ec/npHAdW
directed by: jay martin

"a thousand years" is a brand new song me + my best friend david hodges wrote for bella + edward. we wrote it after we so luckily screened the movie + i couldn't be more proud of this song. to all my fellow twihards, thanks for hearing the e/b love :)

Check out more Christina Perri:
http://facebook.com/christinaperrimusic
http://christinaperri.com
http://christinaperriblogs.tumblr.com/
http://twitter.com/christinaperri
http://myspace.com/christinaperri

Follow Christina Perri on Spotify: http://bit.ly/HRJ